De Wolden: 'Drenthe niet aan de beurt bij opvang asielzoekers'

Vlag COA
De Wolden wil dat er eerst in andere provincies wordt gezocht naar opvanglocaties © ANP/Joost van den Broek
Drenthe heeft de afgelopen jaren naar verhouding meer asielzoekers opgevangen dan andere provincies en dus moet Drenthe voorlopig buiten schot blijven bij de zoektocht naar nieuwe opvanglocaties. Die boodschap heeft gemeente De Wolden gestuurd naar commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.
De gemeente reageert op conceptplannen voor opvang van asielzoekers in Drenthe de komende jaren. "In Drenthe leveren we al jarenlang een grote bijdrage in de landelijke asielopgave. Deze bijdrage is groter geweest dan die van andere provincies", schrijft het college van burgemeester en wethouders.
En dus is het nu aan andere provincies om opvangplekken te creëren, vinden ze in De Wolden. "Daar waar nieuwe asielplekken gevonden moeten worden, zal dit in principe eerst in de provincies moeten worden ingevuld die nog niet aan de kwantitatieve opgave hebben voldaan."

Bescheiden

Het college in De Wolden vindt dat Drenthe zich te bescheiden opstelt ten opzichte van het Rijk, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en andere provincies. "Dit vinden wij niet terecht. Als we kijken naar de voorbije jaren dan hebben we in Drenthe altijd méér dan onze verantwoordelijkheid genomen in het vraagstuk van asielopvang."
Vanuit het Rijk werd provincies gevraagd flexibele plannen te maken, zodat er geen opvangproblemen ontstaan bij plotselinge pieken in vluchtelingenstromen. Daarvoor kwamen de gemeenten begin dit jaar bij elkaar en werd er toekomstvisie opgesteld, waarbij de huidige asielzoekerscentra (Assen, Aalden, Emmen en Hoogeveen) blijven bestaan en er gezocht wordt naar nieuwe locaties. Ook hebben verschillende gemeenten aangegeven meer te zien in kleinschalige opvanglocaties.
De Wolden wil dat het aantal asielzoekers naar rato van het aantal inwoners van een provincie wordt verdeeld. "In Drenthe is in ruimtelijke zin relatief gezien meer mogelijk dan in overige provincies. Dat betekent echter niet dat de draagkracht in onze provincie groter is dan in de overige provincies", stelt De Wolden. "Wij pleiten ervoor als uitgangspunt het principe 'fair share' te blijven hanteren."

Statushouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders), moeten wat De Wolden betreft verhuizen naar een asielzoekerscentrum in de buurt van hun toekomstige woongemeente. Dat zou de integratie verbeteren. "Dan kunnen wij als gemeente al ondersteuning geven aan statushouders die nog in de asielopvang zitten. We vinden het dan ook een goed plan om de azc's in Aalden, Assen en Hoogeveen hiervoor (deels) in te zetten."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl