Boeren houden zelf regie over nieuw natuurgebied De Broeklanden

Nieuwe Drostendiep
Het Nieuwe Drostendiep, zoals het er bijligt voor de aanpassingen © RTV Drenthe / Steven Ophoff
De Broeklanden tussen Oosterhesselen en Sleen wordt een gebied voor weidevogels en een waterberging. Die aanpassingen komen uit de hoed van de boeren die er grond hebben.
"Wij zijn initiatiefgroep Drostendiep", zegt melkveehouder Geert Smits, niet zonder trots. "Omdat wij het initiatief hebben genomen."
In 2014 stapt een groep boeren naar het waterschap om iets te doen tegen de wateroverlast. Die eerste stap leidt tot een compleet programma waardoor na jaren van overleg 300 hectare grond wordt omgebouwd tot natuurgebied.

Weidevogelgebied

"Dit is een heel belangrijk weidevogelgebied voor heel Drenthe", zegt Tjeerd Dijkstra van waterschap Vechtstromen. Hij wijst daarbij op de kaart een gebied ten noordoosten van Coevorden aan. "Dat willen we uitbreiden naar het gebied Broeklanden. En daar werken we nu aan de plannen om dat als weidevogelgebied in te richten met een nieuwe meanderende beek in het midden."
Die beek is het Nieuwe Drostendiep. Dat is nu nog een gekanaliseerde beek, dus met hoge stijle kanten en een diepe bodem, gemaakt om veel water snel weg te werken. "Dat willen we gaan meanderen, natuurlijker inrichten. Met hogere waterstanden en ook vispasseerbaar maken", aldus Dijkstra.

Klimaatbestendig

Die veranderingen moeten zorgen dat het water minder snel wegstroomt en het gebied ook niet droogvalt. Daarmee wordt het een klimaatbuffer voor het gebied, waar periodes van droogte en nattigheid minder invloed hebben.
Voor de boeren is het van belang dat zij zelf de regie houden. Zo blijft de grond in hun bezit, zodat ze na het weidevogelseizoen nog een keer kunnen hooien. Daarnaast kunnen ze bijvoorbeeld een hogere melkprijs vragen als zij aan natuurontwikkeling doen op hun terrein.

'Even wennen'

Volgens Smits en Dijkstra moesten de ambtenaren op het provinciehuis wel even wennen dat de regie vanuit de boeren kwam, en niet van bovenaf werd opgelegd. Volgens Dijkstra zit er toekomst in deze manier van werken. "Daardoor krijg je meer draagvlak. Je doet het samen en dan wil je het ook met zijn allen realiseren."
Boeren houden zelf regie over nieuw natuurgebied

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl