'Drentse schademeldingen moeten naar commissie, kans van slagen klein'

Gasopslag Norg bij Langelo
Gasopslag Norg bij Langelo © RTV Drenthe/Jeroen Kelderman
Inwoners die niet meer in aanmerking komen voor de schaderegeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, maar wel aardbevingsschade hebben, kunnen volgens minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat (EZK) terecht bij de Commissie Mijnbouwschade. "Net als de rest van Nederland. Maar ik acht de kans van slagen klein", voegt de minister daaraan toe tijdens het debat in de Tweede Kamer over mijnbouw in Groningen.
Onlangs haalde het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de regio rond de ondergrondse gasopslag bij Langelo en Norg uit de schaderegeling voor het Groninger gasveld. Dat betekent dat wanneer de inwoners in deze regio schade aan het huis hebben, het niet meer aannemelijk is dat deze schade komt door aardbevingen. En dus worden deze mensen niet meer gecompenseerd. Volgens minister Blok kan hij hier niets aan veranderen en is dit een beslissing van het IMG.

'Dit deugt niet'

Drents CDA-Kamerlid Agnes Mulder vindt dat de minister niet coöperatief is. "Destijds is gekozen om de gasopslag bij Norg in te zetten om Groningen te ontlasten. Dat was met de voorwaarde dat de omgekeerde bewijslast hier zou gelden, maar daar komt nu een streep door. Dat zit me tegen. Dit deugt niet", laat Mulder de minister tijdens het debat weten.
Volgens minister Blok is het helder: de Drenten uit dit gebied moeten aankloppen bij de Commissie Mijnbouwschade. En als de Kamerleden het daar niet mee eens zijn, dan moeten ze met een voorstel voor een wetswijziging komen. Agnes Mulder gaat onderzoeken of dat kan, ze gaat hierover met collega's in gesprek. Het CDA-Kamerlid staat er positief tegenover en heeft het idee dat er meer steun is om de Drent uiteindelijk niet de dupe te laten worden.

'Geen directe schade'

Inwoners van het gebied rond de ondergrondse gasopslag zeggen al jaren dat diepe bodemdaling voor veel schade zorgt in het zogeheten 'randgebied' rondom gasopslag Langelo. Het IMG liet hier onderzoek naar doen door TNO en de TU Delft. De conclusie van dat onderzoek was dat 'diepe bodemdaling geen directe schade aan huizen kan veroorzaken'.
IMG liet een vervolgonderzoek doen door kenniscentrum Deltares en trekt op basis van beide rapporten nu de conclusie dat het niet aannemelijk is dat het merendeel van de reeds gemelde schade is ontstaan door gaswinning of de ondergrondse gasopslag. Daarom hoeft de schade niet te worden vergoed.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.