Prinsjesdag: Provincie bezorgd dat Drenthe Europees geld misloopt

Provinciehuis Drenthe
De provincie Drenthe vreest naast miljoenen te grijpen © Fred van Os/RTV Drenthe
Drenthe dreigt Europese subsidie mis te lopen doordat dat er nog steeds geen missionair kabinet is. Dat zeggen Gedeputeerde Staten in een reactie op de Troonrede.
"Wat er nu gebeurt is echt op de winkel passen. Dat dreigt onderhand een beetje gevaarlijk te worden. Er ligt heel veel geld klaar voor Nederland in Europa. Maar daar moet een plan voor worden gemaakt. Het demissionaire kabinet zegt dat het volgende kabinet dat moet doen. Maar voor dat we het weten is de termijn verstreken waarbinnen het geld moet worden besteed. Want een plan indienen is een, maar het op tijd uitgeven is twee. In Drenthe en andere regio's zijn genoeg plannen. We zitten te wachten tot er wat gebeurt en ondertussen ligt dat geld er maar te liggen", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

De tijd dringt

Het gaat om de Recovery and Resilience Facility (RRF), een Europees fonds waar Nederland in totaal 5,6 miljard euro uit kan ontvangen voor investeringen in groene en digitale projecten. Nederland is naast Bulgarije het enige land in Europa dat nog een plan moet indienen bij de Europese Commissie om in aanmerking te komen voor dit geld, dat in 2026 moet zijn besteed.
Stelpstra is wel blij met de bijna 7 miljard die er komend jaar beschikbaar is voor het klimaat. Het gaat dan onder meer om een bedrag van 3 miljard voor voortzetting van de subsidie voor duurzame energie; 1,3 miljard voor de gebouwde omgeving zoals woningisolatie en 1,4 miljard voor de infrastructuur voor energie zoals de netcapaciteit en waterstof.
Teleurstelling bij de provincie Drenthe over weinig concrete plannen kabinet
Verder miste Gedeputeerde Staten concrete voorstellen om de problemen die de Koning benoemde aan te pakken, zoals woningnood en de stikstofcrisis. Eerder noemde de Vereniging Drentse Gemeenten het miljard voor nieuwe woningen voor een periode van tien jaar een druppel op de gloeiende plaat en gedeputeerde Hans Kuipers gebruikte exact dezelfde bewoordingen.
Ook voor stikstof komt er geen extra geld. "Het geld dat daarvoor in de Troonrede wordt genoemd, was al eerder beschikbaar gesteld. Stilstand betekent in dit geval achteruitgang", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. Hij ziet wel kans voor het Drentse plan van innovatieve maatregelen dat binnenkort in Den Haag wordt aangeboden met andere dan 'oude' oplossingen zoals uitkopen en onteigening van boeren.

Ruimte goed besteden

Daarnaast zijn er zorgen bij de Provincie over het behoud van het DNA van Drenthe: ruimte. Want er is een landelijke opgave voor wat betreft zonneparken en windmolens; er is ook behoefte aan meer natuur, verduurzaming van de landbouw, nieuwe woningen en infrastructuur voor die nieuwe woningen. Er zijn dus veel wensen en er is maar een ruimte, dus Drenthe vraagt hier om een gedegen afweging.
Verder is Gedeputeerde Staten blij met de 8 miljard die er is om tijdens de coronacrisis ontstane eenzaamheid, schulden en kansenongelijkheid in onderwijs en arbeidsmarkt, in te lopen. Maar het is nog onzeker of dit geld ook in Drenthe terecht komt.

Geen aandacht voor cultuursector

Wat de gedeputeerden en Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma ook missen in de Troonrede is het benoemen van de sector kunst en cultuur. "Het is een van de zwaarst getroffen sectoren en toch is die niet genoemd. En dat is opmerkelijk omdat de cultuursector, ook in Drenthe, nog aan het bijkomen is van de maandenlange lockdown", zo vindt het college van gedeputeerde staten.
Wat de financiën betreft is de provincie blij dat dat er 2,4 miljoen per jaar extra beschikbaar komt tot 2024 uit het provinciefonds. Zorgen zijn er wel over de toename van het elektrisch rijden, want de provinciale opcenten horen bij de belangrijkste inkomstenbronnen van de provincie. De eigenaar van een elektrische auto betaalt geen wegenbelasting, de eigenaar van een hybride auto de helft. Drenthe verwacht daarvoor compensatie.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl