De Monden roept op tot bouwstop en intrekken vergunning Energiepark Pottendijk

Windmolenpark Duitsland - 5
De Monden roept op tot bouwstop en intrekken vergunning Energiepark Pottendijk © RTV Drenthe / Kim Stellingwerf
De zes Mondendorpen in het noordoosten van de gemeente Emmen willen dat de gemeente Emmen een bouwstop instelt voor Energiepark Pottendijk. Verder moet de reeds afgegeven vergunning worden ingetrokken of opgeschort. Wethouder René van der Weide is niet van plan om hier gevolg aan te geven.
Dat valt te lezen in een brief van de gezamenlijke vertegenwoordiging van de dorpen Nieuw-Weerdinge, Weerdinge, Emmer-Compascuum, Roswinkel, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal.
De briefschrijvers baseren zich daarbij op een uitspraak van de Raad van State in juni van dit jaar. Die bepaalde dat de landelijke overheid te weinig rekening heeft gehouden met de effecten van windmolens op het milieu. Deze moeten daarom alsnog goed onderzocht worden. Volgens de Mondendorpen betekent dit dat de doorlopen procedure voor Pottendijk deels opnieuw moet.

Onrechtmatig handelen

De Mondendorpen vinden dat de gemeente Emmen zelf een nieuw milieueffectrapport moet opstellen en vervolgens een nieuw besluit moet nemen over het energiepark.
"Mocht u niet bereid zijn aan dit verzoek te voldoen, dan behouden we ons alle rechten voor, daaronder begrepen een aansprakelijkheidsstelling voor alle schade die omwonenden lijden als gevolg van uw nalatigheid en onrechtmatig handelen", aldus de opstellers van de brief.
Wethouder René van der Weide denkt daar toch echt anders over. Volgens hem heeft de gemeente op eigen initiatief al onderzoek gedaan naar het effect van de windmolens op het milieu. "De aanvaardbaarheid van het windpark Pottendijk is niet gebaseerd op landelijke regels, maar op basis van een zelfstandige beoordeling." Waardoor de uitspraak van de Raad van State niet opgaat voor deze locatie, zegt hij bij ZO!34.

Zo groot mogelijke afstand

Wat dat betreft heeft de gemeente een extra tandje bijgezet om de hinder van molens voor omwonenden te beperken. Zo is er aangestuurd op een zo groot mogelijke afstand tussen turbines en woningen, aldus de wethouder. De molens dienen onder meer ruim 1.100 meter van woongebieden af te staan.
Om die reden is de omgevingsvergunning voor het park op juiste gronden verleend. "Er is geen juridische grondslag is om deze in te trekken. Wij zien dan ook geen redenen om de voorbereiding en de bouw van het windpark stil te leggen."

Andere parken

Of de uitspraak van de Raad van State alsnog gevolgen heeft voor de geplande windparken Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum en langs de N34 ter hoogte van Diphoorn, kan Van der Weide nog niet zeggen. "Dat zal uit nader onderzoek moeten blijken."
Energiepark Pottendijk, dat gaat bestaan uit 14 windmolens en 35,5 hectare aan zonnepark, zou oorspronkelijk twintig procent van de zonneakker beschikbaar stellen aan de directe omgeving van het park voor sociale en energiebesparende doelen. Maar er is voor gekozen deze regeling af te kopen met 9,5 ton. Het park is sinds eind vorig jaar in handen van Shell, die Pottendijk overnam van plaatselijk agrariër Jeroen Deddens. De Mondendorpen vinden dat het afkoopbedrag het gebied toekomt. Tussen gemeente en de dorpsvertegenwoordiging lopen hier momenteel gesprekken over.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl