Onderzoek: Waar zit al dat Drentse toptalent verstopt?

Drenthe is niet bepaald de provincie waar veel kunstzinnige toptalenten opstaan om de wereld te veroveren. Maar nieuw onderzoek zou daar wel eens verandering in kunnen brengen.
Anoek Houben van de Rijksuniversiteit Groningen wil weten hoe het in Drenthe is gesteld met de talentontwikkeling en begeleiding van jong talent op het gebied van cultuur. 

Weg naar de top
De vraag voor dit onderzoek kwam vanuit de provincie. Het is de bedoeling het aanbod van opleidingen op cultureel gebied in kaart te brengen en te kijken hoe de jongeren begeleid worden. "In Drenthe zijn weinig MBO-opleidingen op dit gebied en helemaal geen HBO-opleidingen", zegt Houben, "mogelijk kunnen jongeren hier niet de goede wegen naar de top vinden".

Vragenlijsten
Voor haar onderzoek wil Houben het totale aanbod van culturele opleidingen in Drenthe in kaart brengen. Vervolgens krijgen die organisaties vragenlijsten toegestuurd. Daarnaast krijgen ook ouders en talenten in onze provincie een lijst met vragen in de bus. Het doel hiervan is vooral om te komen tot een betere doorstroom: "Als een talent een opleiding heeft afgerond dan moet duidelijk zijn welke vervolgstap gezet moet worden", aldus de onderzoeker.

Wereldberoemd
Uiteindelijk moet het onderzoek wereldberoemde Drenten opleveren. Begin februari worden de resultaten verwacht. Dan moet blijken waar de gaten op het culturele vlak in Drenthe zitten en wat er aan gedaan kan worden. "Het toptalent moet dan natuurlijk boven gaan drijven, dat zou mooi zijn", besluit Houben.
Deel dit artikel: