Rijksdienst schoorvoetend akkoord met omstreden fietspad Anloo

Fietspad Anloo Strubben Kniphorstbosch
Het betonnen fietspad werd illegaal aangelegd © RTV Drenthe / Hjalmar Guit
De gemeente Aa en Hunze krijgt alsnog een vergunning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het aanleggen van een omstreden fietspad door de Strubben-Kniphorstbosch bij Anloo. Onder protest, want de gemeente krijgt flinke kritiek op het fietspad en de gang van zaken rondom de aanleg.
Het fietspad ligt er al sinds januari, maar had er niet zomaar mogen komen. De Strubben-Kniphorstbosch is een archeologisch rijksmonument waar onder meer grafheuvels, eeuwenoude karrensporen en hunebedden liggen. De gemeente moest voor de werkzaamheden een vergunning aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), maar heeft dat niet gedaan.

Illegale aanleg

De Rijksdienst noemt de aanleg van het fietspad illegaal en wijst erop dat de gemeente niet heeft kunnen aantonen waarom de komst ervan noodzakelijk is. De dienst had de vergunning waarschijnlijk zelfs geweigerd als weghalen van het pad niet meer schade zou veroorzaken. De dienst verwacht dat er in de bodem andere archeologische sporen zoals potscherven of gereedschappen uit de Prehistorie verborgen liggen.
In het vergunningsbesluit schrijft de RCE dat het betonnen fietspad het aanzicht van het rijksmonument aantast. Het loopt direct langs grafheuvels en een hunebed en heeft daar een negatief effect op. Daarnaast heeft de dienst kritiek op het feit dat het fietspad doodloopt, in plaats van dat het op andere fietspaden aansluit.
Genoeg redenen voor de Rijksdienst om de vergunning te weigeren en dat zou betekenen dat het fietspad weer afgebroken zou moeten worden, maar dat ziet de RCE niet zitten. "Deze werkzaamheden zouden echter leiden tot verdere schade aan het bodemarchief. Herstel van de oude situatie is derhalve niet mogelijk", schrijft de Rijksdienst. Daarnaast zou het weghalen van het pad betekenen dat gemeenschapsgeld dat is gebruikt voor de aanleg verloren gaat. Daarom krijgt de gemeente de vergunning alsnog.

Meer schade door afbraak

Staatsbosbeheer, net als de gemeente grondeigenaar in het gebied, wees de gemeente al voor de aanleg van het fietspad op dezelfde kritiekpunten van de Rijksdienst. De natuurbeheerder vreesde voor onherstelbare schade, maar de gemeente legde de kritiek naast zich neer en ging toch aan de slag. Een betonnen fietspad is volgens de gemeente veiliger dan het schelpenpad dat er lag en het onderhoud ervan is goedkoper.
Het fietspad mag dus blijven, al kan er nog wel bezwaar gemaakt worden tegen de verlening van de vergunning. Ook komt er een onafhankelijk archeologisch onderzoek om eventuele schade die is veroorzaakt door de aanleg van het fietspad in kaart te brengen. Uitkomsten van dat onderzoek hebben volgens de RCE geen gevolgen meer voor de vergunningverlening.

'Wie gaat betalen?'

De PvdA in de gemeente Aa en Hunze heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de verlening van de vergunning. De oppositiepartij zegt dat de gemeenteraad niet op de hoogte is gebracht van de vergunningverlening en is daar kritisch op. Daarnaast wil de partij weten wanneer het fietspad open gaat en wie de rekening gaat betalen van het verplichte archeologische onderzoek.
De gemeente Aa en Hunze heeft al eerder erkend een fout te hebben gemaakt door geen vergunning aan te vragen. Tot 28 oktober kan er bezwaar worden gemaakt tegen de vergunning. Als er geen bezwaren binnenkomen is de gemeente van plan de rest van het fietspad ook af te maken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl