Noordenveld heeft een reserve van 20.000 euro op de begroting

Alex Wekema
Wethouder Alex Wekema denkt dat de financiële onzekerheid en onduidelijkheid de komende jaren zal blijven. © Mathijs Renkema / RTV Drenthe
Zo'n 20.000 euro. Dat is het bedrag dat de gemeente Noordenveld moet overhouden aan het eind van het jaar 2022. Hoewel het volgens de wethouder een zware opgave was, is het het college gelukt een sluitende begroting te presenteren. In november buigt de gemeenteraad zich er nog over.
"Ik ben licht positief", geeft wethouder financiën Alex Wekema aan. "De 20.000 euro in de plus is natuurlijk niet super riant. Daarbij komt dat we een meevaller vanuit het Rijk krijgen. Al met al houden we een wankele financiële situatie. De spaarpot is nagenoeg leeg."

Inwoner legt bij

Het maakt dat Noordenveld creatief moet zijn met reserves. Zo wordt de Algemene Reserve bijgevuld met geld van de reserve van het Sociaal Domein. "Neemt niet weg dat geld wat voor de zorg is, ook voor de zorg zal blijven", benadrukt Wekema.
De inwoner van Noordenveld zal zo'n drie tientjes meer betalen aan riool- en afvalheffing. "Maar dat is kostendekkend. Dit wordt één-op-één doorberekend."

Bomen niet vervangen

Om geld te besparen neemt de gemeente het algemeen maatschappelijk werk over van Welzijn in Noordenveld (WiN). "Daar verwachten we een ton mee te besparen", zegt verantwoordelijk wethouder Kirsten Ipema. Volgens Ipema overlapt veel van dit werk al met wat ambtenaren doen. "Het heeft weinig zin om als gemeente en WiN dingen dubbel te doen."
Verder wordt er geen extra geld uitgegeven aan recreatie en toerisme (volgens wethouder Jeroen Westendorp zijn hier de laatste jaren al veel investeringen gedaan) en zullen de straten straks minder vaak geveegd worden. Ook de 800 bomen die sneuvelden tijdens de zomerstorm in 2019, zullen komend jaar wederom niet vervangen worden. "Dat doet pijn, maar we vinden telkens geen ruimte binnen de begroting", aldus Ipema.

Onduidelijk en onzeker

Omdat de opschalingskorting eenmalig bevroren wordt en de gemeente 1,6 miljoen krijgt om te investeren in jeugd- en reguliere zorg, lijkt de begroting positief. Toch noemt Wekema de situatie 'onduidelijk en onzeker'. Dat heeft onder meer te maken met de gang van zaken in politiek Den Haag. "Een nieuw kabinet kan een koers aangeven, zodat je in ieder geval iets meer weet over hoe de komende jaren eruit gaan zien", aldus burgemeester Klaas Smid.
Maar van negativiteit wil het college niks weten. Zo geeft wethouder Westendorp aan dat de gemeente zich meer toe zal spitsen op school en maatschappelijk werk. "Daarbij gaat het om het vroeg signaleren van problemen, zodat we die aan de voorkant aan kunnen pakken." Zijn collega Henk Kosters wijst erop dat veel plannen in Noordenveld gewoon kunnen doorgaan, ondanks de huidige stand van zaken. "Denk aan de Centrumontwikkeling van Roden en Peize-Zuid."
Ook pakt het college door met de schoolgebouw van OBS de Flint in Nietap en de gymzaal van RSG de Borgen in Roden.

Personeelstekort

Zorgelijk vindt het college verder het personeelstekort aan de Raadhuisstraat in Roden. Hoewel er veel vergunningsaanvragen binnenkomen op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwprojecten, zijn het aantal ambtenaren beperkt. "Dat zie je in vrijwel alle gemeenten", aldus Kosters. "Als we goede kandidaten hebben, worden die net zo makkelijk weggetrokken naar grotere gemeenten. Dat is een serieus probleem."
Nederlandse gemeenten zouden volgens de regering tot grotere eenheden van meer dan 100.000 inwoners moeten fuseren (opschalen). Er kan dan efficiënter worden gewerkt waardoor er minder geld uit het Gemeentefonds hoeft te worden betaald (opschalingskorting). Omdat opschaling tot op heden niet plaats heeft gevonden, vinden gemeenten het doorgaans oneerlijk dat ze deze korting wél moeten betalen. Onder gemeenten leeft goede hoop dat een volgend kabinet voorgoed een einde maakt aan de opschalingskorting.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl