Op pad in de Drentse natuur: het Bargerveen

In het Bargerveen is nog een stukje hoogveen overgebleven (Rechten: Free Nature Images/Hans Dekker)
In het Bargerveen is nog een stukje hoogveen overgebleven (Rechten: Free Nature Images/Hans Dekker)
Het Bargerveen is onderdeel van het natuurgebied Veenland in het uiterste oosten van Drenthe. Het is een van de grootste restanten van hoogveen in ons land. Vroeger lag hier het Bourtangermoeras dat wel 300.000 hectare groot was.
In het hoogveen leven bijzondere soorten zoals het vleesetende plantje de lange zonnedauw en het vijfrijig veenmos. In het gebied komen zo'n 300 soorten vogels voor waarvan een deel ook broedt in het gebied. Ook leven er 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en 900 soorten nachtvlinders.
Als natuurliefhebber kijk je hier dus je ogen uit. Je vindt er bijzondere planten zoals de beenbreek, kleine veenbes en lavendelheide. En er leven reeën, bunzingen, wezels, hermelijnen, adders, gladde slangen en levendbarende hagedissen.

Oorsprong hoogveen

Na de laatste ijstijd ontstond het Bargerveen. Door een slechte afwatering in het gebied, nadat het gletsjerijs zich terugtrok, konden niet veel planten hier overleven. Het veenmos is een van de weinige planten die juist wel tegen een dergelijke voedselarme omgeving kan.
Het veenmos groeit door aan de bovenkant terwijl het aan de onderkant afsterft. De levende plantjes nemen zoveel water op dat dit gewicht op de laag daaronder drukt. De plantenresten worden nauwelijks afgebroken en worden samengedrukt tot een dikke laag veen.

Teloorgang hoogveen

Door de eeuwen heen is het hoogveen afgegraven om te gebruiken als brandstof in de vorm van turf (gedroogd veen). Het laatste stukje hoogveen in Drenthe is dit lot bespaard gebleven. In 1968 kocht Staatsbosbeheer de eerste 66 hectare grond voor natuurbehoud. Voldoende water in het gebied is een van de voorwaarden voor het behoud van het hoogveen.

Veenarbeiders en nonnen

In het Veenloopcentrum kun je zien hoe het leven van de veenarbeiders die hier vroeger leefden, eruit zag. Ook is er aandacht voor de nonnen die hier in 1925 een zusterhuis bouwden.

Uitkijkheuvel

Vanaf de uitkijkheuvel Verlengde Noordersloot heb je zicht op de uitgestrekte heidevelden en de grote natte verveningsputten. Stel je voor wat een klus het was om het Drentse moeraslandschap te ontwateren voor de turfwinning.

Erop uit

Heb je zin gekregen om zelf een kijkje te nemen in dit gebied? Check dan eerst deze website van Staatsbosbeheer want er zijn herstelwerkzaamheden gaande in het gebied. Dit kan van invloed zijn op de toegankelijkheid.
Op de fiets kun je het gebied goed verkennen. Deze route staat in het teken van turfsteken en tijdens deze route maak je een stop bij de rivier De Runde. Het kan zijn dat een deel van de route omgeleid wordt in verband met de werkzaamheden.
Ook in een huifkar kun je het gebied ontdekken, namelijk met de Veenland Express. In een dubbeldeks huifkar rijd je door het veengebied.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl