IMG wil in gesprek met Den Haag over omgekeerde bewijslast in omgeving Langelo

Gasopslag Langelo in 2021
Gasopslag Langelo in 2021 © Mathijs Renkema / RTV Drenthe
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wil het gesprek wel aangaan met de Tweede Kamer en minister Stef Blok (EZK) over de omgekeerde bewijslast. Dit naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie van Kamerleden Agnes Mulder en Pieter Grinwis van afgelopen dinsdag.
Hierin dringen de Kamerleden er bij minister Blok op aan om nog eens met het IMG om tafel te gaan en daarbij te sturen op het terugdraaien van de omgekeerde bewijslast (zie kader) in de omgeving van de gasopslag Langelo. De motie kreeg bijval van alle 150 Tweede Kamerleden.

Krachtig signaal

Het IMG laat bij monde van woordvoerder Jouke Schaafsma weten een 'krachtig signaal' te lezen in de motie. Verder geeft het instituut aan naar oplossingen te willen kijken binnen wat wettelijk mogelijk is voor het IMG.
"Het is in de eerste plaats daarbij nu een zaak van de regering en de minister van Economische Zaken. Moties zijn nooit aan ons maar aan de regering gericht", aldus Schaafsma.

In gesprek

Toch wil het IMG graag in gesprek met 'Den Haag'. "Vandaar dat we de Kamer hebben uitgenodigd voor een bezoek aan Groningen", zegt Schaafsma. "De grote vraag die dan ook aan de orde zal komen is hoe we nou in de praktijk een rechtvaardige en ruimhartige schadeafhandeling kunnen blijven organiseren, terwijl het IMG gehouden is aan de wettelijke kaders."
Schaafsma geeft aan dat de huidige wet al op een bepaalde manier helpt, aangezien er in drie jaar tijd ruim een miljard euro is uitgekeerd. Toch knellen de wettelijke kaders zoals ze er nu zijn, meent het IMG. "Daar moeten we over in gesprek", zegt Schaafsma, die erop wijst dat een aanpassing van de omgekeerde bewijslast mogelijk ook niet tot het gewenste resultaat leidt.

Nieuwe wetgeving

Opmerkelijk is dat het IMG wijst naar Den Haag als het gaat om de wettelijke kaders die worden gesteld en minister Stef Blok bij zijn laatste bezoek aan Noord-Drenthe wees naar het IMG. Blok gaf aan dat de afhandeling van de schade in handen van het IMG ligt, maar de wetten worden wel degelijk in Den Haag gemaakt.
Gedeputeerde Tjisse Stelpstra gaf eerder aan dat het tijd is voor nieuwe wetgeving.
De omgekeerde bewijslast (ook wel het wettelijk bewijsvermoeden) houdt in het geval van de gaswinning in dat gedupeerden niet zelf hoeven te bewijzen dat de schades door de gaswinning/gasopslag veroorzaakt zijn. In grote gedeelten van Groningen geldt de omgekeerde bewijslast. Wanneer er sprake is van schade, kan de gedupeerde dit melden zonder dat hij of zij dit zelf dient te bewijzen. Het is dan aan de NAM om te weerleggen dat de schades van gasopslag of gaswinning komen.
In Drenthe gold de omgekeerde bewijslast ook heel even, maar de contouren zijn door het IMG verlegd. Hierdoor vallen veel gedupeerden buiten de boot. De lokale en regionale bestuurders in Drenthe hopen dat de minister bij het IMG aandringt op een terugkeer hiervan in Drenthe.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl