Provincie heeft weinig inzicht in effect miljoeneninvesteringen in projecten

Een van de projecten waarvoor subsidie is verstrekt is Sensor City (Rechten: Robbert Oosting/RTV Drenthe)
Een van de projecten waarvoor subsidie is verstrekt is Sensor City (Rechten: Robbert Oosting/RTV Drenthe)
De controle op het effect van grote werkgelegenheidsprojecten laat te wensen over. Die conclusie trekt de Noordelijke Rekenkamer na onderzoek.
In het rapport met de titel 'Werkt het?' kijkt de Rekenkamer naar projecten als het sensorproject in Assen, Atalanta in Emmen en het Innovatief Actieprogramma Drenthe. Projecten die tientallen miljoenen euro's hebben gekost. Doel van al deze projecten is de economie een impuls geven en te zorgen voor nieuwe werkgelegenheid.

Effect grote investeringen onduidelijk

Maar volgens de Noordelijke Rekenkamer is onduidelijk wat ze hebben opgeleverd. Zo zijn ze niet controleerbaar en wordt niet duidelijk wat de risico's zijn. Bovendien zijn het de subsidieaanvragers zelf die ramingen maken.
Ook achteraf wordt de investering onvoldoende getoetst en gaat de provincie te veel uit van de bevindingen van de subsidieaanvrager. "In een aantal gevallen wordt in het eindrapport slechts de doelstelling herhaald en blijkt niet uit meting of deze werkelijk is behaald", zo is te lezen.

Sensor City failliet, Atalanta project ondoorzichtig

Met een project als het sensorcluster in Assen is het slecht afgelopen. Sensor City ging failliet. Het Atalanta-project in Emmen is volgens de Rekenkamer beter besproken en daarvan zijn de risico's ingeschat. Het project bestond uit de bouw van Wildlands, het Atlas Theater en het plein er voor.

Lees meer: Sensor City in Assen is definitief failliet, vijf gegadigden voor netwerk

Drenthe is niet kritisch genoeg en luistert ook niet naar wat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) daarover meldt. Het SNN voert de subsidieaanvraag namens de provincie uit. Volgens de Rekenkamer is het tijd om kritischer naar subsidieaanvragen te kijken en goed onderzoek te doen. Zowel vooraf als achteraf.

Politiek moet meer inzicht krijgen in resultaten

Deze onderzoeksrapporten zouden ook in de provinciale politiek besproken moeten worden, zodat er enige controle is.
In een eerste reactie laat het Drentse bestuur weten dat er altijd risico's zijn bij dit soort miljoenenprojecten. Maar ze snappen wel dat er meer onderzoek moet zijn om te kijken wat het effect is van dergelijke investeringen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl