Noord-Drenten kunnen fluiten naar omgekeerde bewijslast

Gasopslag Norg bij Langelo
Motie voor omgekeerde bewijslast rond de gasopslag bij Langelo verworpen © RTV Drenthe/Jeroen Kelderman
Een motie van PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer om de omgekeerde bewijslast ook voor de gasopslag bij Langelo en andere gasgebieden te laten gelden, is vanmiddag verworpen door de Tweede Kamer. "Ik ben er echt verbolgen over", stelt het noordelijke kamerlid.
Vorige week werd een motie van Drents CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder aangenomen, met de oproep om het wettelijk bewijsvermoeden bij schade door gaswinning niet verder in te perken.

Honderden gedupeerden

Sinds mei vallen honderden gedupeerden rond de gasopslag Norg ineens buiten de boot bij de schaderegeling, die ook voor gedupeerden van het Groningenveld geldt. Ze konden tot dan toe aankloppen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), als ze schade aan hun huizen hadden. Maar nader onderzoek wees uit dat bodembeweging in de diepe ondergrond niet direct tot schade zal leiden. Een deel van de bewoners rond de gasopslag Norg werd daarom uit de regeling van de omgekeerde bewijslast gehaald.
Het IMG zei, na een motie vorige week van CDA en CU in de Tweede Kamer, wel het gesprek aan te willen gaan met de Haagse politiek en minister Stef Blok (EZK) over de omgekeerde bewijslast. "De coalitiepartijen vonden dat voldoende", zegt Nijboer. "Ik wilde dat de Kamer zegt: we regelen het. Nu kan het IMG het alsnog naast zich neerleggen." Vorige week viel er geen beslissing over de motie van Nijboer. Daarom moest er vanmiddag een hoofdelijke stemming plaatsvinden.
Het IMG vond de unaniem aangenomen motie van CDA en CU vorige week 'al een duidelijk signaal'. Zo is er ook sprake van toenemende onrust en onvrede. Voorzittr Bas Kortmann riep afgelopen zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata nog op om gedupeerden van de gasopslag Norg te compenseren.
De omgekeerde bewijslast (ook wel het wettelijk bewijsvermoeden) houdt in het geval van de gaswinning in dat gedupeerden niet zelf hoeven te bewijzen dat de schades door de gaswinning/gasopslag veroorzaakt zijn. In grote gedeelten van Groningen geldt de omgekeerde bewijslast. Wanneer er sprake is van schade, kan de gedupeerde dit melden zonder dat hij of zij dit zelf dient te bewijzen. Het is dan aan de NAM om te weerleggen dat de schades van gasopslag of gaswinning komen.
In Drenthe gold de omgekeerde bewijslast ook korte tijd, maar de regio waar dit geldt is door het IMG aangepast. Hierdoor vallen veel gedupeerden buiten de boot. Lokale en regionale bestuurders in Drenthe hopen dat de minister bij het IMG aandringt op een terugkeer hiervan in Drenthe.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl