Minister Bruins wacht Drentse zorgplannen af

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg staat positief tegenover de initiatieven van de Drentse zorgtafel om de zorg in Drenthe te verbeteren. Maar toezeggingen doet hij nog niet. Eerst moet de provincie met concretere plannen komen.
Dat is de uitkomst van overleg dat de Drentse zorgtafel vanavond met de minister had in Coevorden. De zorgtafel  is een overleg waarbij alle takken van de zorg zijn vertegenwoordigd. Samen wordt naar oplossingen voor de toekomst gekeken.


Regionaal preventieakkoord
Een van de plannen van de zorgtafel is om te komen tot een regionaal preventieakkoord. Dit om gezondheidsproblematiek door een ongezondere leefstijl in bepaalde delen van Drenthe tegen te gaan.  Een goed idee volgens de minister. Landelijk wordt er ook gewerkt aan zo'n preventieakkoord. Bruins wil dat de zorgtafel eerst in kaart brengt wat er nodig is in Drenthe en dan met plannen komt. Dan is de minister vervolgens bereid om te kijken wat er aanvullend nodig is.

Samenwerking binnen wijkverpleging
De zorgtafel wil ook meer samenwerking binnen de wijkverpleging. Nu is het zo dat in sommige dorpen door de marktwerking wijkverpleegkundigen van verschillende zorgaanbieders rondrijden. Door samen te werken en elkaars zorg over te nemen kan dat volgens de zorgtafel veel efficiënter. Maar volgens de regels mag dat niet. Minister Bruins wil dat de zorgtafel eerst zelf met de Autoriteit Consument en Markt gaat praten om te kijken of er een oplossing te vinden is. Als dat niet lukt, mag de zorgtafel terugkomen bij de minister.

Zij-instromers
Om de personeelskrapte in de zorg tegen te gaan, wil de zorgtafel ook dat het gemakkelijker wordt voor zij-instromers om in de zorg te gaan werken. Maar veel potentiële zij-instromers haken af, omdat ze het voortraject van de opleiding zelf moeten betalen. Volgens Bruins is het probleem van de zij-instromers niet typisch Drents, maar de minister is wel bereid om bij praktische knelpunten daar met het Ministerie van Onderwijs of het ministerie van Sociale Zaken naar te kijken.
Deel dit artikel: