Provincie gaat schade door beschermde dieren ruimer vergoeden

Melders van schade veroorzaakt door beschermde diersoorten krijgen de behandeling hiervan sneller vergoed. De provincie Drenthe heeft de regeling voor faunaschade uitgebreid.
Wanneer een beschermde diersoort schade veroorzaakt die hoger is dan het eigen risico van 250 euro, dan krijgt de melder niet alleen de schadevergoeding vergoed. Hij krijgt dan ook het bedrag van 300 euro terug voor de behandeling van de melding.

Op dit moment wordt in Drenthe al het behandelbedrag terugbetaald als de schade is veroorzaakt door een wolf, lynx, bever, otter, wilde kat of das. Gedeputeerde Henk Jumelet vindt dat hiermee sprake is van een eerlijke schaderegeling. "Daarnaast krijgen we hierdoor beter inzicht in de werkelijke omvang van schade aan gewassen en dieren."

Jan Bloemerts van LTO Noord is blij met de vernieuwde regeling. "Dit straalt vertrouwen uit en verlaagt de drempel voor boeren om schade te melden. Hier hebben zowel de boer als de provincie iets aan."

De nieuwe regeling gaat vanaf 1 januari in.
Deel dit artikel: