Buren De Oksel verzetten zich tegen woningen en tenenkrommende naam

Roden Noord (De Oksel)
'De Oksel' van Roden, met links de plek voor mogelijke woningbouw en rechts de weg richting Leek. © Mathijs Renkema/RTV Drenthe
Omwonenden van 'De Oksel' in Roden-Noord hebben hun ongenoegen uitgesproken over de voorgenomen woningbouw in het gebied. Een petitie om woningbouw te voorkomen werd inmiddels al 140 keer ondertekend.
De gemeente Noordenveld wil een budget van 25.000 euro beschikbaar stellen om woningbouw in 'De Oksel' te laten onderzoeken. Dit zint buurtbewoners helemaal niet. Zij houden zich vast aan de eerder opgestelde Omgevingsvisie, waarin werd gesteld dat dit groene gebied zou worden ontzien. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van vanavond.

In gesprek

Inspreker Michael Pedonomou verbaast zich erover dat buurtbewoners tot nu toe niet betrokken zijn bij het proces. Dat de gemeente Noordenveld met gebruik van het voorkeursrecht (zie kader) een optie heeft genomen op het stuk grond, moesten bewoners in de media lezen. "Een brief die wij hierover vier maanden geleden verstuurden, heeft tot nu toe nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen", aldus Pedonomou.
Wethouder Henk Kosters geeft aan dat de omwonenden nog bij het proces betrokken gaan worden. "De raad heeft ons niet gevraagd vooraf al een uitgebreid participatieproces op poten te zetten", zegt hij. "Maar het is onze bedoeling om nog voor kerst in gesprek te gaan met de omwonenden."

Bijzonder gebied

Een andere ergernis van omwonenden is de naam die het gebied heeft gekregen. 'De Oksel' doet volgens Rudie Neef geen eer aan de historie van het stuk grond. 'Het gebied heet de Zulthe en is van oorsprong een beekdal. De naam komt van de eeuwenoude waterloop richting het Zulthermeer, tegenwoordig het Leekstermeer genoemd', schreef Neef eerder in een opiniestuk.
Hij wil er maar mee aangeven dat het stuk grond wel degelijk meer is dan 'slechts grond'. "Het is een waardevol stuk grond", vindt hij. Zo wijst hij op waterberging met unieke grondsoorten, planten en dieren.

Niet groen

Robert Meijer (VVD) joeg enkele aanwezige inwoners tegen zich in het harnas door te stellen dat de Zulthe (of De Oksel) niet als groen kan worden gezien. "Dan denken wij aan bossages en niet aan gras", aldus Meijer.
Hij ziet woningbouw in Roden-Noord dan ook zeker zitten. "Het is een logische plek", aldus het raadslid. "Niemand wil een woning in zijn achtertuin, maar we willen wel allemaal wonen."

Risico's

Henk Koekkoek (Lijst Groen Noordenveld) ziet liever dat de gemeente van meet af aan een participatieproces opzet met omwonenden. "In de Omgevingsvisie is namelijk gezegd dat we niks met De Oksel zouden doen. Als dat toch nodig blijkt, moet je het gesprek helemaal opnieuw gaan voeren."
Koekkoek wijst verder op de mogelijke financiële risico's die aan de aankoop hangen. "We zitten in financieel zwaar weer. Dan moet je je afvragen hoe verstandig dit is."
Ondanks de tegenstand van omwonenden, lijkt een meerderheid van de raad eerst het voorbereidingskrediet te willen goedkeuren. Pas dan zal ook het gesprek met inwoners worden aangebonden.

Voorkeursrecht

Het vestigen van een voorkeursrecht geeft aan de overheid het eerste recht van koop. Besluit een eigenaar tot verkoop, dan moet hij de grond eerst aan de overheid aanbieden en kan dus niet direct de grondmarkt op. De overheid beslist of zij de grond al dan niet wil kopen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl