Assen zet jongerencentrum in Kloosterveen door ondanks bezwaren

De Hoogspanning
Het jongerencentrum van Kloosterveen op sportpark De Hoogspanning mag er komen © RTV Drenthe/Margriet Benak
Er komt toch een jongerencentrum op sportpark De Hoogspanning in de Asser wijk Kloosterveen, ondanks bezwaren uit de buurt. Wel komen er aangescherpte afspraken. Feesten met harde muziek zijn uit den boze, behalve mogelijk op oudejaarsavond, en alleen in overleg met de buurt. En aankomst en vertrek moeten rustig verlopen om overlast voor de woonomgeving te voorkomen.
De gemeente wil met de extra afspraken de zorgen in de directe omgeving wegnemen. Zo is buurtbewonerscollectief De Hoogspanning opgestaan dat tegen de komst van het jongerencentrum is. Ze zeggen al overlast van jongeren in hun buurt te hebben en willen niet nog meer.

'Eenmaal binnen blijft binnen'

Begin deze maand was er een gesprek tussen wethouder Jan Broekema (SP) en de groep bezorgde buurtbewoners. "Op basis daarvan zijn er nadere afspraken gemaakt, om toch op een zorgvuldige manier invulling te geven aan het jongerencentrum", schrijft het college van B en W in een brief aan de bewoners en de gemeenteraad. Zo is er een identificatieplicht, jongeren die eenmaal binnen zijn blijven ook binnen om groepsvorming buiten te voorkomen, en deuren blijven gesloten om lawaai te voorkomen.
Het centrum is een initiatief van stichting El Padrino en bedoeld voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar uit Kloosterveen. Het is op zaterdagavond geopend tot half twaalf en je kunt alleen naar binnen als je lid bent. Alcohol en drugs zijn verboden en de nadruk ligt op ontmoeten en spel, zoals tafeltennis en poolbiljart. Drie volwassenen moeten er zijn om toezicht te houden

Begin met vijftig

Het jongerencentrum begint in eerste instantie met maximaal vijftig jongeren. Afhankelijk van de ervaringen kan dit verhoogd worden naar 75 tot honderd jongeren. "Samen met jongeren, omwonenden, jongerenwerk, politie en handhaving gaan we voor de start van het initiatief de gemaakte afspraken aanscherpen, uitbreiden en vastleggen", aldus B&W.
Eerst zou El Padrino een jongerencentrum voor de jeugd van Kloosterveen op een andere locatie starten. Dat was in een leegstaand bedrijfspand aan de Balkengracht. Toen daartegen opstand vanuit de buurt kwam, ging het plan niet door. Het bedrijfspand bleek niet langer beschikbaar. Omdat de gemeente een ontmoetingsplek belangrijk vindt voor de jeugd, en er ook behoefte aan is, ging ze mee op zoek naar een geschikte plek. Dat werd de bovenverdieping van een sportkantine op De Hoogspanning, die toch leegstaat.

Optelsom pluspunten

De keuze voor deze plek is volgens het college van B&W 'een optelsom van pluspunten, besproken met de initiatiefnemer, jongerenwerk, de politie en handhaving'. "Het ligt in de woonwijk, maar op zekere afstand van de huizen. De plek is veilig bereikbaar voor jongeren en het pand is direct beschikbaar en in eigendom van de gemeente. Ook kan de ruimte permanent worden ingericht en hoeft niet na elk gebruik weer leeg gehaald te worden." De bestemming is nu nog sport, maar wordt gewijzigd in maatschappelijk. De omgevingsvergunning wordt binnenkort aangevraagd. Daartegen is bezwaar mogelijk.
Bedoeling is dat het om een pilot van een jaar gaat. De gemeente en de politie blijven actief betrokken nadat het centrum is geopend. Tussentijds wil de gemeente regelmatig met omwonenden evalueren en als het nodig is bijsturen.
(verhaal gaat verder onder de foto)
De Hoogspanning, De Hertenlaan
Zicht op de woonbuurt, vanaf de locatie waar het jongerencentrum van Kloosterveen moet komen © RTV Drenthe / Margriet Benak

Geen instemming buurt

Ondanks strengere afspraken, blijft de nabijgelegen woonbuurt mordicus tegen het jongerencentrum. "De afspraken zijn ons kenbaar gemaakt door de wethouder, waarop wij hebben aangegeven er niet mee in te stemmen", aldus de woordvoerder van buurtbewonerscollectief De Hoogspanning, die verder niet met z'n naam in de publiciteit wil.
"Het is een eenzijdige actie van de gemeente zonder onze instemming en dat hebben we ook uitdrukkelijk bij de wethouder aangegeven." Ze vinden dat zij als buurt 'testlocatie' worden voor een experiment met een jongerencentrum en daar passen ze voor.

'Groot risico'

"Het is zorgelijk dat de gemeente zonder enige vorm van onderzoek dergelijke besluiten wenst te nemen. Risico's en zorgen zijn niet in kaart gebracht. Andere locaties zijn verder niet onderzocht. Weer nemen ze als gemeente een groot risico, om zoiets er toch door te drukken zonder van tevoren direct betrokkenen te raadplegen."
De woordvoerder vergelijkt het droppen van het jongerencentrum, zonder overleg vooraf, met alle commotie rond de gasvrije proefwijk Kloosterveen. "Wat er nu gebeurt is vergelijkbaar met het debacle van de energietransitie, waarbij er ook zwaar geblunderd werd door een wethouder. Men heeft er nog niets van geleerd en dat is een zorgelijke kwestie", zegt hij.

Bezwaar tegen vergunning

Het buurtbewonerscollectief zal zeker bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning. Ook willen ze alle stukken inzien op basis waarvan de gemeente besloten heeft te kiezen voor de locatie De Hoogspanning.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl