Weidevogels staan op uitsterven in Drentsche Aa-gebied

Weidevogels als de kievit hebben het zwaar in het Drentsche Aa-gebied (Free Nature Images/Piet Munsterman)
Weidevogels als de kievit hebben het zwaar in het Drentsche Aa-gebied (Free Nature Images/Piet Munsterman)
De rietzanger, waterral en roerdomp doen het goed in de Drentsche Aa. Ook de grauwe klauwier doet het goed. Maar weidevogels als kievit en grutto staan op het punt uit het gebied te verdwijnen.
Dat is de conclusie van twintig jaar broedvogelonderzoek in de Drentsche Aa. De resultaten werden woensdag gepresenteerd door de Telgroep in het gebied tijdens een lezing, georganiseerd door Nationaal Park de Drentsche Aa.

Moerasvorming

Uit het onderzoek blijkt dat de vogelstand sterk is veranderd. Weidevogels verdwijnen en moeras- en bosvogels komen er voor in de plaats. Dat hangt nauw samen met het beheer van het gebied. Veel beekdalen worden natter en moerassiger, terwijl op andere plekken juist moerasbos op komt.
Dat is gunstig voor soorten als de blauwborst en de boompieper, maar ongunstig voor de grutto en de kievit die van open landschappen houden. Een soort die ook profiteert van de moerasbossen in de Drentse Aa is de matkopmees. Die wordt in de rest van ons land zeldzamer, maar in de Drentsche Aa neemt hij juist toe.

Paapjes en watersnippen

Het Drentsche Aa-gebied heeft in totaal ruim honderd soorten broedvogels. Voor een aantal soorten is het gebied landelijk van belang.
Zo zijn kruidenrijke graslanden in het gebied een toevluchtsoord voor paapjes. In het gebied broeden zo'n honderd watersnippen. De Drentsche Aa is daarmee een waar bolwerk voor deze soort.

Vrijwilligers

Het stroomdal van de Drentsche Aa wordt jaarlijks geïnventariseerd door een groep van enkele tientallen vrijwilligers. In eerste instantie richtten zij zich op de gras- en hooilanden in het beekdal.
De afgelopen jaren is daar ook de rest van het gebied bijgekomen: de essen, heides, bossen en dorpen. Tegenwoordig wordt het hele beekdal van het brongebied in boswachterij Hart van Drenthe tot aan De Punt geïnventariseerd.

Tellers gezocht

Doordat er steeds nieuwe gebieden bijkomen, kan de groep wel versterking gebruiken. Belangrijkste eis: je moet wel vogelgeluiden kennen!

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl