Financieel gezond Coevorden kan ook in 2022 blijven investeren

De gemeente Coevorden gaat 2,8 miljoen euro investeren in 2022
De gemeente Coevorden gaat 2,8 miljoen euro investeren in 2022 © RTV Drenthe/Dylan de Lange
De gemeente Coevorden is financieel gezond en investeert volgend jaar 2,8 miljoen euro in onder meer de binnenstad van Coevorden en de eigen bestuurlijke organisatie. Dat blijkt uit de begroting voor 2022 die het college vandaag presenteert.
De gemeente Coevorden vervolgt de gezonde, financiële koers die de afgelopen jaren werd ingezet. "Het was weer een turbulent jaar," vertelt financieel wethouder Steven Stegen (BB2014), "maar we kunnen met recht trots zijn op deze begroting. Het was minder puzzelen dan bij de vorige."

Meevallers van het Gemeentefonds en Jeugdzorg

De herverdeling van het Gemeentefonds, de rijksbijdrage aan gemeenten, was een behoorlijke stoelendans, volgens Stegen. "We zijn blij dat het positief voor onze gemeente uitpakte. Uiteindelijk pakken we daar een klein voordeel mee." Een grote meevaller is de rijkssubsidie voor Jeugdzorg, bijna zeven miljoen euro voor de komende jaren. "Daarvan mogen we driekwart gebruiken voor de begroting."

Nieuwe burgemeester: 'Goed huishoudboekje'

Kersverse burgemeester Renze Bergsma valt middenin het eindproces van de laatste begroting van dit college: "Dit college en het vorige hebben echt werk gemaakt van een goed huishoudboekje. Volgend jaar wordt een bijzonder jaar: we zijn Culturele Gemeente van Drenthe, we vieren het 350-jarig ontzet, maar er zijn ook weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is mooi dat dit college een begroting heeft opgesteld, die voor het volgende college een goede basis legt."

Doorlopende projecten

Coevorden blijft werken aan een aantal grote, meerjarige projecten, zoals de aanpak van de binnenstad, de nieuwbouw van De Nieuwe Veste en de herinrichting van het bedrijventerrein Holwert-Midden. Daarnaast zet de gemeente in 2022 in op Vitale Vakantieparken. Hiervoor trekt de gemeente volgend jaar 500.000 euro uit. Met dat programma wil de gemeente op termijn de kwaliteit van verblijfsaccommodaties verbeteren of deze transformeren naar bijvoorbeeld een woonbestemming.
De gemeente wil volgend jaar in samenwerking met buurgemeenten Emmen, Hoogeveen en Hardenberg onderzoek (laten) doen naar een plek voor een nieuw bedrijventerrein en berekent de kosten daarvan op 60.000 euro.

Woningen bouwen

Voor het opstellen van de woonvisie is voor volgend jaar 75.000 euro uitgetrokken. De woonvisie is een document waarin de gemeenteraad aangeeft wat ze wil op het gebied van wonen voor de toekomst. Stegen: "Het is onze ambitie om 750 extra woningen te bouwen voor het jaar 2030. Het merendeel daarvan in de stad Coevorden zelf, maar ook in omliggende dorpen zoals Dalen, Sleen, Schoonoord en Oosterhesselen." Op deze manier wil de gemeente de stad en dorpen toekomstbestendig maken.
Er komt 1,3 miljoen beschikbaar voor verduurzaming van de wijk Tuindorp in Coevorden en een deel van Schoonoord. Dit wil de gemeente samen oppakken met de woningcorporaties en lokale ondernemers. Ook wil men in gesprek met andere gemeenten om te kijken hoe zij het doen, voor een slimme, gezamenlijke aanpak.

Geld voor duurzame initiatieven

Om in te zetten op duurzaamheid in de gemeente trekt Coevorden jaarlijks 200.000 euro uit tot 2025. Wethouder Jeroen Huizing (CDA) licht toe: "We hebben hiervoor nog geen concrete plannen, maar we merken dat er vanuit de gemeente veel goede ideeën komen om duurzame projecten op te starten. Als je daar niet op in kunt spelen als gemeente is dat vervelend. Het werkt remmend, terwijl we stappen willen zetten."

Inwoners gaan enkele euro's minder betalen

De onroerende zaakbelasting (OZB) gaat iets naar beneden. Voor inwoners betekent dit dat ze er enkele euro's op vooruit gaan. "We gaan in de begroting uit van een bepaalde opbrengst uit lokale heffingen", aldus Stegen. "Omdat de woningprijzen weer zijn gestegen, kunnen we hier iets minder voor vragen." Coevorden is hiermee met een inhaalslag bezig. Waar de gemeente voorheen de duurste van Drenthe was, scoort het nu net boven het gemiddelde.

Investeren in gemeentepersoneel

Net als sommige andere gemeenten kampt ook Coevorden met een krappe bezetting in het eigen personeelsbestand. Volgend jaar wordt voor een toekomstbestendige organisatie 1,5 miljoen euro uitgetrokken. In totaal wil de gemeente tot en met 2025 hier 4,5 miljoen euro in investeren.

Spaarpot aanvullen

De gemeente Coevorden wil jaarlijks twee miljoen euro blijven sparen, om zo in 2024 de eigen reservepot tot 36 miljoen euro aan te vullen. De stand daarvan is nu ongeveer 33 miljoen euro.
De gemeenteraad van Coevorden vergadert op donderdag 4 november en dinsdag 9 november over de begroting voor 2022.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl