Assen schenkt meer aandacht aan jongeren

Jeugdcentrum Kloosterveen
Jongeren weten vaak niet goed weten wat er allemaal te doen is in hun wijk of stad © RTV Drenthe
De gemeente Assen zet in op jongeren. Ze wil nieuwe ontmoetingsplekken creëren, activiteitenbudget aanbieden, maar ook een oplossing zoeken voor overlast veroorzakende jongeren.
Het zijn ideeën die voorkomen in de notitie 'Jeugd in Assen beweegt (ons)!'. Daarin staat hoe de gemeente nu en in de toekomst aandacht wil schenken aan jongeren tussen de 12 en 20 jaar. De voorstellen van burgemeester en wethouders zijn gebundeld in drie thema's: 'Wat is er te doen voor de jeugd in Assen?', 'Veiligheid en de aanpak van overlast' en 'Medezeggenschap en de dialoog met jongeren'.

Niet in beeld

"Ons beeld is dat het aanbod van sportieve en culturele activiteiten voor jeugdigen in Assen behoorlijk goed op orde is", stelt het college in de notitie. Zo vinden ze dat er geïnvesteerd wordt in sport, cultuur, welzijn en ontmoeting voor de jeugd. Maar toch zien ze dat een deel van de jongeren in Assen 'niet in beeld zijn en nergens aan deelneemt'.
Uit gesprekken blijkt dat jongeren vaak niet goed weten wat er allemaal te doen is in hun wijk of in de stad. "De communicatie richting de jeugd kan beter", concludeert het college. Ook willen ze meer mogelijkheden voor ontmoetingen creëren, bijvoorbeeld in en met de wijkcentra. Waar jongeren zelf al een initiatief hebben genomen voor een ontmoetingsplek in de eigen buurt of wijk, zoals El Padrino in Kloosterveen, wil de gemeente dat steunen. Verder komt er een activiteitenbudget beschikbaar voor nieuwe initiatieven.

Overlast

Ook is overlast van jongeren een belangrijk thema in de notitie. Het college benadrukt dat overlast 'van alle tijden is' en 'hoort bij jong zijn'. Vaak geven jongeren die overlast veroorzaken een signaal af van verveling. Maar de overlast moet volgens het college niet uit de hand lopen: inwoners van Assen mogen geen angst ervaren.
Maar aangezien de capaciteit van politie en jeugdwerk ook z'n grenzen heeft, wil het college een jeugd-BOA aanstellen. Daarnaast wil ze graag een extra jongerenwerker inzetten die gericht is op de aanpak van jeugd en overlast. Zo willen ze groepen jongeren die overlast veroorzaken snel opzoeken en ouders en buurtbewoners daar waar nodig betrekken bij de aanpak van overlast.

Meedoen

De voorstellen wil de gemeente niet helemaal zelf uitvoeren, maar samenwerken met verschillende partners zoals Vaart Welzijn, Mijn Buurt Assen, STILA, en het allerbelangrijkste: jongeren zelf. Hoewel de gemeente benadrukt dat de meeste jongeren 'moeilijk te porren zijn' voor inspraakprocedures en het volgen van raadsvergaderingen, willen ze met jongeren in gesprek blijven.
Het college stelt voor een jaarlijks event te organiseren voor en met jongeren. De uitkomsten van het event zullen dan weer meegenomen worden in het jeugdbeleid, dat jaarlijks geüpdatet wordt.

Budget

En hoe gaat dit allemaal betaald worden? Daar zijn twee potjes voor, laat het college weten. Door het Rijk zijn coronamiddelen beschikbaar gesteld voor versterking van jeugdwerk, vrije tijd, cultuur, sport en participatie van jeugd. Voor Assen is dat ruim 285.000 euro. Een deel van dit budget is al gebruikt.
Voor plannen die niet corona gerelateerd zijn en voor de ontwikkeling en vernieuwing van het lokale jeugdbeleid, wil het Asser college volgend jaar 150.000 uittrekken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl