Meten=Weten wil verbod op schadelijke landbouwmiddelen

Folicur
Meten=Weten wil het gebruik van middelen met onder andere de stof tebuconazool aan banden leggen © Laif/Martin Leissl
Burgerinitiatief Meten=Weten vraagt alle twaalf provincies gebruik van bestrijdingsmiddelen met stoffen die in natuurgebieden zijn aangetroffen, aan banden te leggen. Het gaat om veertien stoffen die Meten=Weten aantrof in Natura2000 gebieden.
Deze zogenoemde vluchtige stoffen verspreiden zich makkelijk buiten de akkergrenzen via bijvoorbeeld verdamping. Ze zijn volgens de vereniging schadelijk voor de natuur. En dat is tegen de wet, stelt de belangenclub uit de gemeente Westerveld.

Uitspraak rechter

Meten=Weten borduurt voort op een uitspraak van de rechter in juni, die stelde dat voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen rond beschermde Natura 2000-gebieden voortaan een vergunning volgens de Wet natuurbescherming nodig is. "Elke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van de natuur kan de overheid nu dwingen om handhavend op te treden tegen telers die zonder vergunning bestrijdingsmiddelen gebruiken of verdroging veroorzaken bij beschermde natuurgebieden", zei Meten=Weten toen al.
De Drentse belangenclub vraagt provincies nu op te treden. Meten=Weten vindt dat bestrijdingsmiddelen (ook wel bekend als gewasbeschermingsmiddelen, red.) met de veertien stoffen, niet langer gebruikt mogen worden. Omdat het onmogelijk is voor een provincie om voor ieder bedrijf afzonderlijk een vergunning per teelt (en de daarvoor gebruikte middelen) af te geven, wordt gevraagd om het gebruik van de middelen met die veertien stoffen volledig te verbieden.

Veertien stoffen

Overheden mogen geen vergunning verlenen als activiteiten schade aan de natuur veroorzaken. De veertien stoffen (onder andere 6-benzyladenine en aclonifen) veroorzaken volgens de vereniging wel schade. "De conclusie is dat de grote afname van insecten in Nederland met een grote mate van zekerheid mede wordt veroorzaakt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland en de aanwezigheid daarvan in de Natura 2000-gebieden", stelt Henk Baptist van Meten=Weten in de brief aan de provincies.

Stikstof

"Het gebruik van deze middelen tast de natuur steeds verder aan. Hiermee willen we een teruggang van de aantasting voor elkaar krijgen", zegt Baptist over de brief. Hij vergelijkt de zaak met de stikstofimpasse. De stikstofregels werden steeds verder opgerekt totdat de rechter er een stokje voor stak, omdat de natuur er onder te lijden kreeg. Boerenbedrijven voldeden aan de geldende regelgeving, maar de regelgeving was niet op orde.
Veel (goedgekeurde) middelen die de vluchtige stoffen bevatten, worden gebruikt in de sierteelt, maar ook in bijvoorbeeld de aardappel- en bietenteelt. Baptist hoopt niet dat voedselproducerende boeren de dupe worden van een verbod op de middelen. "Zij zijn slachtoffer en niet de oorzaak. Dat zijn de fabrikanten die hun middelen maar aanbieden om geld te verdienen. Er moet gezocht worden naar alternatieven."
Als er alternatieve middelen gebruikt worden met stoffen die zich minder ver verspreiden, is volgens Baptist een groot deel van het probleem verholpen. "Dan is er alleen nog een vergunning nodig in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden."
Meten=Weten heeft de provincies gevraagd om binnen acht weken een besluit te nemen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl