'Zonnepanelen bij sportclubs en dorpshuizen blijven rendabel'

Zonnepanelen bij verenigingen en dorpshuizen blijven rendabel, zegt minister Wiebes (Rechten: Pixabay)
Zonnepanelen bij verenigingen en dorpshuizen blijven rendabel, zegt minister Wiebes (Rechten: Pixabay)
Zonnepanelen op de daken bij sportverenigingen blijven rendabel. Ook als de salderingsregeling in 2020, waarbij je geld krijgt voor de overcapaciteit aan zonne-energie die je levert aan het energienet, verdwijnt. Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.
Dorpshuizen en sportclubs in Drenthe maken zich zorgen over de nieuwe terugleversubsidie, die de salderingsregeling vervangt. Zij vrezen dat dit veel minder rendement oplevert. Daarom overhandigden zij begin november
aan PvdA-Kamerlid William Moorlag. Die stelde naar aanleiding hiervan Kamervragen.

Investering in zeven jaar terugverdienen

De clubs en dorpshuizen hoeven niet te vrezen, volgens Wiebes. Volgens hem blijft de investeringszekerheid geborgd en hij maakt daarbij de vergelijking met een woonhuis. Bewoners daarvan kunnen met de nieuwe regeling nog steeds binnen zeven jaar hun investering terugverdienen.
Ook wordt volgens de minister voor de terugleversubsidie rekening gehouden met grote zonne-energieprojecten. "Op basis hiervan verwacht ik dat deze nieuwe regeling ook voor sportclubs voldoende financieel aantrekkelijk zal blijken. Daarom zie ik geen noodzaak voor het treffen van verdere voorzieningen voor sportverenigingen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen", aldus Wiebes.

Wat is de salderingsregeling?

Op dit moment geldt voor bezitters van zonnepanelen een salderingsregeling. Met zonnepanelen wekken zij energie op dat wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Hiervoor krijg je niet rechtstreeks geld, maar dit wordt verrekend met je totale verbruik op de jaarrekening. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als dat je betaald voor energie.
In de nieuwe terugleversubsidie krijgen eigenaren van zonnepanelen nog steeds geld voor energie die zij aan het net leveren. Maar dit is minder dan het huidige bedrag. Daardoor wordt het aantrekkelijker om de zelf-opgewekte energie direct te gaan gebruiken, door bijvoorbeeld overdag de afwasmachine en wasmachine te laten draaien.

'Niet gerust op goede afloop'

"Nietszeggend", zo noemt PvdA-Statenlid Peter Zwiers de beantwoording van minister Wiebes. "Ik ben er nog niet gerust op dat dit de oplossing is voor de verengingen en dorpshuizen. De regeling is gebaseerd op woningen met zonnepanelen, terwijl juist verenigingen en dorpshuizen veel energie aan het net leveren. Zij zijn vooral energie nodig op de moment dat de zon niet schijnt. Elke cent die minder gesubsidieerd wordt, voelen zij in de portemonnee."
De politicus neemt geen genoegen met de beantwoording. "We gaan nu een brief sturen naar de minister, die is ondertekend door 350 organisaties, waaronder NOC NSF. Daarnaast gaat William Moorlag in de Kamercommissie vragen stellen en kijken of ze tot een oplossing kunnen komen."
Zelf hoopt Zwiers op een uitzonderingspositie voor sportclubs en dorpshuizen. "Door deze regeling voor zowel woningen als clubs, zijn de clubs de dupe. Woningeigenaren gaan er iets op achteruit doordat zij minder voor de energie krijgen dat zij leveren, maar kunnen dit compenseren door bijvoorbeeld overdag de wasmachine aan te doen. Dit is voor sportverenigingen en dorpshuizen niet mogelijk."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl