Te volle evangelische kerk Roderesch zoekt heil elders

Een forse tegenvaller is het. Want ineens mogen ze hun kerk in Roderesch toch niet uitbreiden van de gemeente Noordenveld. Dik twee jaar van voorbereiding en plannenmakerij is voor niks geweest en de teleurstelling is dan ook groot.
Maar de groeiende evangelische gemeente Eben-Haëzer, met 170 officiële leden en vaak meer dan 250 kerkbezoekers, zal hoe dan ook haar ruimtegebrek moeten oplossen. En mogelijk moet ze haar heil daarvoor elders zoeken, buiten Roderesch.

Lege kerken
Voorganger Frans van Herwijnen wil nog weinig zeggen over wat de oplossing nu gaat worden voor het ruimteprobleem van de kerk. "Er zijn meerdere ideeën die we nader moeten onderzoeken. En wat na een eerste inventarisatie overblijft aan haalbare opties, leggen we in januari voor aan onze gemeenteleden. Die hebben het laatste woord."

Zo wordt er in de regio omgekeken naar andere leegstaande kerkgebouwen waar ze wel inpassen of waar wel verbouwd kan worden, nieuwbouw op het bedrijventerrein in Roden, of een tweede kerkgemeente erbij om de boel te verdelen. "Er zijn allerlei mogelijkheden. En het dilemma is wel dat veel gemeenteleden historisch verknocht zijn aan Roderesch. Dus hier zomaar weggaan, dat kan niet. Het wordt nog een hele zoektocht nu we hier toch niet groter mogen worden. Zeer spijtig."

Dienst via videoscherm
In Roderesch wilde de kerkgemeente haar gebouw fors uitbreiden. Ze zitten er al bijna 100 jaar en willen er dolgraag blijven, maar de kerkzaal met 200 zitplaatsen is al tijden veel te klein voor de 250 tot 300 bezoekers die er kerken. En de dienst via een videoscherm in de naastgelegen koffiezaal laten volgen, is puur uit armoede. 

De kerk is daarom al een paar jaar bezig met uitbreidingsplannen. Eerst wilde ze naar 400 zitplekken, maar B en W van Noordenveld vonden dat wat al te gortig op een dorp met 250 zielen. Uitbreiden naar 300 was de limiet. De kerkgangers van Eben-Haëzer komen uit een uitgestrekte regio, van Drachten en Haulerwijk tot Marum, maar vooral uit Noordenveld. Daarom moest er ook een grotere parkeerplaats bij.


En het leek allemaal eerst goed te komen. Alleen is er vanuit Roderesch zoveel protest, dat B en W de goedkeuring alsnog intrekken. De kleine dorpsgemeenschap vindt dat de evangelische kerk met 300 plekken en een grotere parkeerplaats veel te fors wordt, met ongewenste parkeerdrukte.

Moeilijk verhaal
Wethouder Henk Kosters verklaart dat hij niet had verwacht dat de tegenstand uit Roderesch zo groot zou worden, en ook zou blijven. "Ik weet dat de kerk dringend verlegen zit om ruimte. Maar deze uitbreiding werd zo'n moeilijk verhaal voor het dorp, dan houdt het op. We hadden gezegd mee te willen werken, als er voldoende draagvlak was in Roderesch. Maar dat is er niet."

De wethouder zegt dat de gemeente nu mee zoekt met de kerkgemeenschap naar andere leegstaande kerkgebouwen. "En dat hoeft niet per se in Noordenveld te zijn, het mag ook daarbuiten, zo is gezegd. Er staan in elk geval voldoende kerken te koop. En nu het plan in Roderesch is mislukt, is meehelpen zoeken naar een andere oplossing het minste wat we nog kunnen doen", besluit Kosters.