'Gelijke vergoeding voor alle schapenhouders bij aanval door wolf'

Drenthe wil dat schade door wolven bij alle schapenhouders hetzelfde wordt vergoed (foot: Pixabay)
Drenthe wil dat schade door wolven bij alle schapenhouders hetzelfde wordt vergoed (foot: Pixabay)
Hobbyboeren met schapen moeten dezelfde subsidies kunnen krijgen om wolven te weren als professionele schapenhouders. Daarvoor pleit gedeputeerde Henk Jumelet bij het Interprovinciaal Overleg (IPO). Bovendien wil de provincie dat er direct geld voor komt.
Het IPO is een overlegorgaan van de twaalf provincies dat werkt aan een nieuw draaiboek voor de wolf. Daarin staat hoe we in Nederland omgaan met de aanwezigheid en vestiging van wolven.

Lees meer: Hobbyboer de klos in wolvenplan

In het conceptplan van vorige maand kwamen hobbyboeren er minder goed af dan professionele schapenhouders. "Alleen de professionele boeren kunnen subsidie krijgen om preventieve maatregelen te nemen tegen de wolf", vertelt Gijsbert Six van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.
"Vorige week hebben wij tijdens een ronde tafelgesprek waar LTO Noord, Staatsbosbeheer, herders van schaapskuddes, hobby schapenhouders en de provincie praten over de wolf, de gedeputeerde gevraagd om dit gelijk te stellen voor hobbyhouders. Hij wil dit nu inbrengen bij het IPO", aldus Six.

Aanvalslocaties

Six is blij met de stap van de gedeputeerde. Bovendien vindt hij het een goede stap dat Drenthe direct met de subsidie voor preventieve maatregelen wil starten. "We moeten niet wachten tot een roedel zich hier vestigt. Op verschillende plekken in de provincie zijn al aanvallen geweest door wolven op schaapskuddes. Die gebieden kun je aanwijzen als plek waar het proces al kan starten."

Hoge hekken op stroom

Als maatregel zouden speciale wolfwerende hekken kunnen worden geplaatst. Deze zijn hoger en er staat stroom op. Six heeft het al om een perceel land staan. "Zweedse deskundigen hebben het bekeken en geven aan dat er in hun land nog nooit een wolf zo'n hek is gepasseerd. Het is een investering in de schapensector, maar het zijn geen honderden miljoenen. Bovendien heeft de Europese Unie aangegeven dat het niet om staatssteun gaat, dus dat levert geen problemen op."

Afschot

Behalve de punten die ook gedeputeerde Jumelet gewijzigd wil hebben, is Six tevreden over het wolvenplan. Wel wil hij meer duidelijkheid over wanneer een wolf mag worden afgeschoten. Ook de provincie Drenthe wil dat. Want bij herhaaldelijke aanvallen door een wolf, zou afschot mogelijk kunnen zijn. Vraag is dan, hoe vaak is herhaaldelijk.
In december worden de Drentse wijzigingen in het IPO besproken. Bedoeling is dat het wolvenplan dan in januari definitief wordt vastgesteld.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl