Soort van de maand:de klapekster?

De klapekster is een zeldzame en beschermde vogel (Rechten: Free Nature Images / Mark Zekhuis)
De klapekster is een zeldzame en beschermde vogel (Rechten: Free Nature Images / Mark Zekhuis)
Een nieuwe maand, een nieuwe soort! December staat bij ons in het teken van de klapekster. Dat doen we samen met Heel Drenthe Zoemt, Staatsbosbeheer en IVN Regio Noord.
De klapekster is een zeldzaam en beschermd vogeltje dat, anders dan zijn naam doet vermoeden, niet lijkt op een ekster. Hij is namelijk een stuk kleiner en heeft andere kleuren.
De zangvogel is ongeveer 24 centimeter groot en heeft een zwart-wit-grijs verenkleed. Aan zijn snavel zit een klein haakje, kenmerkend voor de klauwieren: de zangvogelfamilie waar de klapekster bij hoort.
In Nederland komt de klapekster bijna niet meer voor. Volgens de Vogelbescherming was het laatste broedgeval in ons land in 1999. De laatste jaren neemt de soort wel iets toe als overwinteraar.

Leefgebied

Het zangvogeltje vertoeft het liefst op heidevelden met opslag van grove den en berk. Ook hoogveengebieden zijn populair bij de klapekster en worden klapeksters gevonden langs bosranden, op kaalslagen en op armelijke weidegronden met bosjes van doornstruiken.
Het leefgebied van de klapekster is vaak iets droger dan dat van zijn familielid, de grauwe klauwier. Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende prooidieren aanwezig zijn: muizen, hagedissen, loopkevers en andere kleine dieren.

Broedgedrag

Klapeksters broeden van half april tot juni. De broedduur is 15 dagen. Het vogeltje legt 4 tot 6 eitjes. Het vrouwtje broedt hoofdzakelijk en wordt door het mannetje gevoerd. Beide vogels verzorgen de jongen. Die verlaten na 19 of 20 dagen het nest. Klapeksters broeden één keer per jaar.

Tekening: Elisabeth Koops

IVN doe-tip: speuren naar klapeksters

Elke maand geven we een dier of soort op het platteland een beetje extra aandacht. In de Soort van de Maand bedenkt IVN Regio Noord speciaal voor ROEG! Junior een doe-tip:
Klapeksters overwinteren op de grotere heidevelden in Drenthe, zoals het Ballooërveld, het Bargse veen en het Dwingelderveld.
's Ochtends vroeg heb je een goede kans om de klapekster te zien. Ga eens vroeg de hei op, voordat het druk wordt met andere mensen. Zie je ze zitten in de top van een struik of berk? Vaak zie je hem al van ver met het blote oog. Als je de klapekster ook graag van dichtbij wil zien, neem dan je verrekijker mee!

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl