Drenthe College en NHL Stenden willen samen verder in een onderwijscampus in Emmen

Onderwijscampus Emmen
Marc Otto (NHL Stenden), wethouder Raymond Wanders en Arwin Nimis met de ondertekende intentieverklaring. © Guido Hansman
Het Drenthe College en NHL Stenden Hogeschool willen samen verder in een onderwijscampus, die gebouwd moet worden op het voormalige terrein van zwembad Aquarena en Camping Emmen.
Dit gebied bevindt zich grofweg tussen de Angelsloërdijk en het Scheper Ziekenhuis in. Vandaag spraken de twee scholen samen met de gemeente Emmen af om de haalbaarheid te onderzoeken. Begin 2022 moet blijken of het huisvestingsplan doorgaat.
De bal kwam aan het rollen door de nieuwbouwplannen van het Drenthe College. De school had plannen om voor 40 tot 45 miljoen euro te investeren in een nieuw pand op de huidige technieklocatie aan de Van Schaikweg. De bedoeling was om hier alle mbo-opleidingen onder te brengen.
De mbo-opleiding bevinden zich momenteel verspreid over Emmen aan de Anna Paulownalaan, Ubbekingecamp, Emmalaan en Veldlaan. De panden aan deze straten zouden worden afgestoten en de nieuwbouw zou naar verwachting in 2025 worden opgeleverd.

'Gezamenlijke ingang'

Het Drenthe College besloot daarop in gesprek te gaan met buurman NHL Stenden, waarvan het campus zich pal naast de technieklocatie aan de Van Schaikweg bevindt. Volgens Arwin Nimis, voorzitter van het college van bestuur van het Drenthe College, gingen beide scholen in gesprek over een verdieping van de al bestaande samenwerking. "Dan praat je over doorlopende leerlijnen tussen mbo en hbo, maar ook over een mogelijk gezamenlijke ingang voor beide scholen."

Zorgcampus

Uiteindelijk mondde dat uit in het idee voor een gezamenlijke campus op het voormalige zwembad- en campingterrein. Dit gebied van ongeveer 15 hectare groot was door de gemeente, tevens grondeigenaar, aangewezen als zorgcampus.
De helft is gereserveerd aan uitbreiding van het aangrenzende ziekenhuis. De andere helft voor initiatieven voor particuliere zorginitiatieven. Navraag bij de gemeente in de zomer leerde dat de belangstelling gering was.

Naar voren getrokken

NHL Stenden viel voor het plan om samen verder te gaan in een onderwijscampus. Het gebouw van NHL, tevens aan de Van Schaikweg, kon nog wel wat jaartjes mee. De school ging ervan uit tot en met 2027 nog door te kunnen op de huidige locatie.
Veroudering zou de school tegen die tijd nopen om toch om te kijken naar nieuwbouw, was de verwachting. Die plannen zijn voor de school nu dus naar voren getrokken. Het scheelt het Drenthe College ook meteen in de portemonnee. Als de plannen voor het onderwijscampus doorgaan, kan de rekening worden gedeeld met NHL Stenden.
Zorgcampus
Een luchtfoto van het beoogde terrein voor de nieuwe onderwijscampus. © Gemeente Emmen

Van betekenis

Volgens Marc Otto, van het college van bestuur van NHL Stenden, kan de samenwerking gunstig uitpakken voor de aantrekkingskracht richting studenten. De twee scholen werken via de RegioCampus al samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Het is de bedoeling om ook universitaire topopleidingen naar de regio Emmen te krijgen. Met deze ontwikkeling zou daar een flinke stap in genomen kunnen worden. "Het moet echt een campus van betekenis worden."

Samenwerking Treant

Mogelijk ligt er ook een samenwerking met de Treant Zorggroep, waar het Scheper Ziekenhuis onderdeel van is, in het verschiet. Binnen de RegioCampus is zorg en technologie een van de leidende thema's.
"Nagaan hoe je bijvoorbeeld samen met het onderwijs kunt zoeken naar antwoorden op vraagstukken over menskracht en innovatiemogelijkheden binnen de zorg", liet locatiemanager Annette Verhoef in een eerder interview aan deze omroep al weten.
Wethouder Raymond Wanders is ook blij met de plannen. "We willen een vitale gemeente die aantrekkelijk is voor jonge studenten, maar waar ook bestaand personeel zijn kennis kan blijven bijschaven." Het draagt op die manier bij aan het behoud van personeel in de regio, is het achterliggende idee. "Een unieke kans voor de regio", glundert Wanders. "Dus we werken hier graag aan mee."

Informatiebijeenkomsten

Begin november worden er informatiebijeenkomsten voor omwonenden gehouden. Vervolgens loopt het haalbaarheidsonderzoek tot en met januari. Begin volgend jaar moet duidelijk worden of groen licht mogelijk is. De oplevering wordt om en nabij 2025 verwacht. Mocht er toch een streep door een gezamenlijk campus gaan, dan valt het Drenthe College terug op de oorspronkelijke nieuwbouwplannen.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.