Inspectie: 'Cliënten verliezende partij bij woonlocatie De Trans'

De Trans
Personeel van De Trans demonstreerde eerder in Nooitgedacht © RTV Drenthe/Mathijs Renkema
De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in een rapport haar zorgen uitgesproken over woonlocatie Leeuwerikenveld 5 van De Trans in Emmen. De tien cliënten zijn volgens IGJ de dupe van problemen binnen de organisatie.
De inspectie stelt naar aanleiding van een bezoek op 10 augustus dat ze op dit moment weinig vertrouwen heeft 'in de wijze waarop de organisatie in staat is te sturen op de kwaliteit en veiligheid van zorg en de noodzakelijke verbeteringen door te voeren'. Daarom staat De Trans de komende zes maanden onder verscherpt toezicht.

Onrust De Trans heeft effect op cliënten

Er zijn bij de inspectie vooral zorgen over de onrust binnen de woonlocatie. Dat heeft onder meer te maken met de wisselingen die de laatste jaren zijn geweest in het management. Daardoor ontbreekt het naar het oordeel van de inspectie aan stabiliteit. Tegelijkertijd is het ziekteverzuim hoog.
Dat heeft zo zijn effect op cliënten, de verliezende partij in de optiek van IGJ. 'Om de situatie beheersbaar te houden, passen zorgverleners vaak onvrijwillige zorg toe zoals insluiting en (grond)fixaties. Dit gebeurt niet altijd in eerste instantie vanuit het belang van de cliënt', oordeelt de inspectie. Vanwege 'de vele' en 'heftige' mate van toepassingen van onvrijwillige zorg, moet De Trans die van de inspectie analyseren en met verbeteringen komen.
Het bieden van goede en veilige zorg schiet daarnaast tekort omdat betrokkenen elkaar 'onvoldoende weten te vinden en te versterken'. De Trans moet de focus weer terugbrengen op persoonsgerichte zorg, aldus de inspectie, maar de aandacht ligt nu vooral bij financiën, roosters en organisatie.

Onveilig gevoel

Leeuwerikenveld 5 is een woning waar tien cliënten met een zeer intensieve ondersteuningsvraag wonen. Bij alle cliënten is sprake van autisme of kenmerken daarvan. Naast gedragsproblematiek zijn er cliënten met epilepsie, visuele en auditieve beperkingen en spraakproblemen. Zij krijgen hulp van vijftien zorgverleners.
Die professionals hebben bij de inspectie hun zorgen geuit over een tekort aan personeel. Zij hebben verteld dat drie zorgverleners per dienst op de groep van tien cliënten te weinig is. Zeker bij een escalatie van een cliënt zijn de zorgverleners druk met dat incident bezig, zeggen zij. Ze kunnen dan geen aandacht geven aan de andere cliënten.
Zorgverleners geven bovendien aan zich onveilig te voelen. Dat ervaren zij niet alleen op de werkvloer. Zorgverleners zeggen zich namelijk ook onvoldoende gehoord en gezien te voelen. Zij zien geschikte collega's vertrekken zijn naar andere zorgaanbieders en door gebrek aan transparantie is onduidelijk wat de beweegredenen zijn, hoort de inspectie.

Schouders eronder zetten

Leeuwerikenveld 5 van De Trans is onderdeel van zorgconcern Espria. Volgens John Kauffeld, voorzitter van de raad van bestuur, biedt het rapport van de inspectie 'een stevige leidraad' om structureel dingen te verbeteren. De focus ligt daarbij op een drietal punten. "We willen zorg bieden zoals die volgens afspraak met cliënten of hun ouders zijn gemaakt", zegt hij. "Daarnaast is het plan om de dagbesteding, die mede door corona onder druk is komen te staan, weer volop te activeren. Ook verscherping van onvrijwillige zorg heeft de aandacht."
De onrust binnen de organisatie wil Kauffeld aanpakken door medewerkers 'nadrukkelijk te betrekken bij het verbeterplan'. Hij erkent dat het werken met invalkrachten door verzuim een 'enorme stempel heeft gedrukt op de continuïteit'.
De inspectie verwacht van De Trans dat het binnen zes maanden verbeteringen doorvoert. Voor 21 maart moet de zorgorganisatie laten zien dat het nu wel aan bepaalde normen voldoet.
Kauffeld: "Ik heb vertrouwen dat het ons gaat lukken. Bij ons werken bevlogen medewerkers en samen zetten we onze schouders eronder. Als blijkt dat we sommige verbeteringen niet voor 21 maart kunnen halen, dan gaan we in overleg met de inspectie. We zijn het in ieder geval eens over de koers van de komende maanden."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl