Advies voor gaswinning Westerveld: Breng bodemdaling in beeld

Vermilion, Gaswinning
Vermilion wil in Westerveld een nieuwe gaswinlocatie © RTV Drenthe/Roy Schutte
Voor er gas mag worden gewonnen tussen Vledderveen en Wilhelminaoord moet duidelijk zijn hoe groot de kans op bodemdaling is. Ook moet duidelijk worden gemaakt wat gaswinning betekent voor de nieuwe Unesco-status in het gebied. Dat adviseert een commissie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
De Commissie voor de milieueffectrapportage stelt verder dat de gaswinner zich niet moet blind staren op één voorkeurslocatie voor de boringen. "Kijk naar verschillende locaties voor de winning. Belangrijke milieugevolgen van keuzes komen zo goed in beeld", zegt de commissie. Want voor ieder van de mogelijke negen locaties worden dan de voor- en nadelen in beeld gebracht.
Gasbedrijf Vermilion wil vanaf een locatie naar gas boren in twee kleine, nog onaangetaste gasvelden in de gemeente Westerveld. EZK bepaalt uiteindelijk of dat mag. Voor er vergunningen worden afgegeven is er een Milieueffectrapportage (MER) nodig. Daarin komt te staan wat de gevolgen voor de omgeving zijn van de nieuwe gaswinningsplannen. De minister, op dit moment Stef Blok, had om advies gevraagd voor het opstellen van de MER.

Zorgen

In de dorpen in het grensgebied met Friesland maken inwoners zich zorgen over de winningsplannen. Zij vrezen dat bodemdaling voor schade gaat zorgen. Doordat er ook andere boringen in het gebied zijn, zou er sprake zijn van een versterkt effect. De commissie adviseert dan ook 'een beschrijving van de mogelijke bodemdaling en trillingen (aardbevingen), in cumulatie met andere gasvelden en andere activiteiten (zoals agrarisch grondwaterbeheer) en de consequenties daarvan voor veiligheid en water."
Om eventuele schade later duidelijk te kunnen toetsen geeft de commissie aan dat een nulmeting nuttig kan zijn, met name omdat inwoners uit het gebied daar ook op aandrongen.
Zorgen zijn er ook over de Koloniën van Weldadigheid, die dit jaar de Unesco Werelderfgoed-status kregen. Boortorens zouden afbreuk doen aan het gebied. Het ligt volgens de commissie dan ook niet voor de hand om een boorlocatie te kiezen aan de rand van het Unesco-gebied. Als er eenmaal een locatie is gekozen, is het sowieso belangrijk om maatregelen te nemen die de impact op het landschap zoveel mogelijk beperken.

Duidelijkheid

De commissie adviseert verder op tal van zaken zoals duurzaamheid, licht- en geluidshinder en invloed op flora en fauna. Daarbij komt ook stikstof om de hoek kijken. "Het valt niet uit te sluiten dat het project leidt tot een toename van stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden zoals het Drents-Friese Wold, het Leggelderveld en het Holtingerveld."
Het advies hamert ook op duidelijkheid, zo moet er een goed leesbare samenvatting van de MER komen en met kaartjes gewerkt worden. Er moet in de MER duidelijk worden hoeveel gas er maximaal per dag gewonnen wordt, uit welke reservoirs er gaat worden gewonnen en hoe lang de aanleg, proefboringen en winning gaan duren. "De periode bepaalt immers mede de effecten en de te ervaren (tijdelijke) hinder", schrijft de commissie.
Gaswinning Westerveld
Vermilion wil gas winnen uit de velden VDW-A en VDW-B © Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl