Inwoners Veenkoloniën kunnen zoutwinningsschade melden bij loket

Zoutwinning Nedmag
Nedmag moet schades door zoutwinning uitbetalen als de Commissie Mijnbouwschade die vaststelt © Nedmag
Eigenaren van woningen en kleine bedrijven in het Drents-Groningse grensgebied kunnen vanaf deze maand schade melden die mogelijk is ontstaan door zoutwinning. Eerder moesten mensen daarvoor aankloppen bij zoutwinbedrijf Nedmag, maar dat staat nu op afstand van de schadeafhandeling.
Voor het melden van schade kunnen mensen sinds 1 november terecht bij de Commissie Mijnbouwschade. Die onderzoekt de oorzaak en omvang van de schade en brengt een advies uit.
Als de commissie oordeelt dat het zoutwinbedrijf de schade moet vergoeden, moet het geld binnen twee maanden worden uitbetaald. Ook in andere regio's waar zout wordt gewonnen, kunnen mensen hun schade bij het nieuwe loket melden. De afhandeling van de schade is gratis voor de melder.

Nedmag vergoedt schade

Bij het winnen van magnesiumzout, zoals Nedmag in de buurt van Veendam doet, daalt de bodem rondom de winningsputten. Het bedrijf heeft in het verleden ontkend dat die bodemdaling door zoutwinning schade veroorzaakt aan gebouwen. Desondanks doet Nedmag wel mee aan de nieuwe landelijke schaderegeling.
"We hebben de komst van een onafhankelijk loket juist twee jaar lang gestimuleerd, zodat wij op afstand komen te staan. Oordeelt de commissie dat de oorzaak van de schade bij ons ligt, dan vergoeden wij die", zegt een woordvoerder van het zoutwinbedrijf.
Een erkenning dat het bedrijf schade toch veroorzaakt, is deelname aan de regeling volgens de woordvoerder van Nedmag niet. Het standpunt dat de magnesiumzoutwinning geen schade veroorzaakt blijft hetzelfde. "De bodemdaling door onze zoutwinning is nog nooit als schade-oorzaak aangewezen."

Ingewikkelde afhandeling

Of schade aan een gebouw in de Veenkoloniën puur door zoutwinning komt, is lastig vast te stellen. Uit de bodem wordt naast zout ook gas gewonnen en bovendien ligt het grote Groningen-gasveld om de hoek. Schade afkomstig door de gaswinning uit het Groningen-gasveld wordt afgehandeld door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).
Dat instituut kijkt bij een schademelding enkel naar de mogelijkheid dat schade door gaswinning is veroorzaakt. Is dat vermoeden er, dan keert het IMG een schadebedrag uit. Nedmag blijft in dergelijke gevallen buiten schot.
Een woordvoerder van het IMG bevestigt die lezing: "Het is voor de gemiddelde burger niet na te gaan waardoor schade is ontstaan. Als we binnen het bewijsvermoeden schade door gaswinning vaststellen, dan betalen wij ook. Ook als niet is uitgesloten dat een deel van die schade door zoutwinning is veroorzaakt."

'Geen gesprek'

Zoutwinbedrijven Nobian en Frisia, actief in andere delen van het land, doen ook mee met de nieuwe schaderegeling. In die gebieden krijgen schademelders de mogelijkheid om met het betreffende bedrijf in gesprek te gaan, om de schade onderling af te handelen. Nedmag doet niet mee aan dat gedeelte van de regeling.
"Wij willen echt helemaal op afstand staan en er niet meer tussen zitten. We willen met iedereen in gesprek, maar de commissie moet onafhankelijk haar werk kunnen doen", zegt de woordvoerder van Nedmag.

Lees ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl