Milieudienst RUD pas eind 2020 uit de problemen

RUD-directeur Marjan Heidekamp-Prins (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)
RUD-directeur Marjan Heidekamp-Prins (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)
Het gaat volgens voorzitter Jisse Otter de goede kant op met de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), de milieudienst van de provincie en Drentse gemeenten. Toch zijn er nog steeds zeer grote problemen: de jaarproductie 2018 wordt bij lange na niet gehaald en er is extreem hoog ziekteverzuim.
Dit blijkt uit de derde kwartaalrapportage en eindejaarsprognose 2018 van de RUD. De driemaandelijkse rapportages zijn ingesteld nadat in juni 2017 een oplopend tekort van een kleine half miljoen euro en andere grote problemen bij de RUD aan het licht kwamen.

Waar kampt de RUD nu mee?

De productie wordt niet gehaald. 59 procent van de geplande jaarproductie is nu gehaald, de hoop is dat dat 74 procent zal zijn aan het eind van 2018. De gemeente Assen trok daarover al aan de bel. Met name het eerste kwartaal liep de productie erg achter (twaalf procent) en zou verder achteruit gaan, zo bleek uit onderzoek.
RUD-directeur Marjan Heidekamp-Prins: "Dat heeft ons ook verrast. We hebben toen het actieplan Productie Op Orde bedacht met als doel: eind dit jaar op 85 procent zitten. Maar dat doel wordt niet gehaald. Toch zijn we tevreden, want de productie is beter in balans ten opzichte van het aantal ingezette uren." Prinsenkamp bedoelt daarmee dat een klus met minder uren tot een goed einde komt.
De dienst loopt volgens voorzitter Jisse Otter vooral achter in het milieutoezicht. Klaas Sietze van der Wal, coördinator van het actieprogramma: "Het is moeilijker om kwalitatief goede inhuurkrachten te vinden. RUD is gestart met teamcoaching van de medewerkers. Dus is hier ook minder productie, want we zijn onze mensen aan het trainen."
Voor het Asser VVD-raadslid Bert Homan was dat niet genoeg: "We betalen als gemeenten en provincie voor het volle pond en we krijgen een kwart van de producten en diensten niet geleverd." De Hoogeveense wethouder Erwin Slomp is milder. "Ze hebben stappen gemaakt. Met de standaarddiensten, zoals vergunningen, controles en handhaving lopen ze achter. Maar in de door gemeenten afzonderlijk aangevraagde projecten op uurbasis gaat het juist goed. Maar dat het beter kan en moet, vinden wij ook."
Er is veel stress, onvrede onder werknemers en dus een hoog ziekteverzuim.
Jisse Otter, RUD-voorzitter

Extreem hoog ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is 7,7 procent waar dat 4 zou moeten zijn. "Er is veel stress, onvrede onder werknemers en dus een hoog ziekteverzuim." Daarvoor zijn volgens Otter verschillende oorzaken. Maar volgens hem dragen 'de negatieve publiciteit in de media en interne conflicten' daar aan bij. Het grootste deel (5,86 procent) is langdurig ziek, langer dan 43 dagen. De RUD-directeur denkt dat het werkgerelateerde ziekteverzuim eind 2019 fors is teruggedrongen.

Hoe verder in 2019?

De RUD heeft voor 2019 de begroting al gewijzigd. Gemeenten en provincie steken nu al vijf procent meer geld in de milieudienst. Maar verder een plan van aanpak komt pas in het eerste kwartaal van 2019. Dat halverwege volgend jaar de gemeenten en provincie opnieuw miljoenen moeten bijpassen met extra geld voor de RUD staat eigenlijk nu al vast. Maar gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen niet nu al meer geld geven zonder dat er een plan onder ligt.

Wat zijn de langlopende problemen van de RUD?

Volgens voorzitter Jisse Otter heeft de RUD vijf jaar geleden een flinke valse start gemaakt: "De gemeentelijke en provinciale milieudiensten werden samengevoegd en medewerkers voelden dit als een gedwongen situatie. Erg lang zijn nog de oude verschillende werkwijzen gebruikt. Er was niet veel liefde voor de nieuw RUD." Op de nieuwe milieudienst werd bij de start ook meteen fors bezuinigd en in 2016 opnieuw. RUD-directeur Heidekamp-Prins noemde dat al eerder te fors en te veel voor de jonge organisatie.

De RUD top drie

Eén: financiële tekorten en tot 2017 geen grip en controle daarop. Twee: Een werkwijze met een automatiseringssysteem dat niet goed loopt, nog steeds niet. Toch wil de RUD door met het automatiseringssysteem dat in feite in een versimpelde versie helemaal opnieuw moet worden opgebouwd. Drie: torenhoog ziekteverzuim en deels ontevreden personeel.
Maar de gemeenten valt ook iets te verwijten. De RUD kan haar werk alleen maar goed doen als gemeenten de juiste dossiers en locatie-informatie over bedrijven aanleveren. Bijvoorbeeld: als een gemeente zegt dat een bedrijf milieuvergunning categorie 3 heeft, en het is 4, dan gaat het fout bij de RUD, maar komt het door de desbetreffende gemeente.
CDA-statenlid Henk Reinders vroeg wanneer de stip op de horizon te zien is dat alles echt op orde is? "Eind 2020" is het antwoord van de RUD-directeur. Die datum is voor de Asser VVD'er Homan onacceptabel.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl