Raad Meppel krijgt meer inspraak in gebiedsvisie Stationsgebied

Het Stationsgebied in Meppel gaat op de schop (Rechten: Google Streetview)
Het Stationsgebied in Meppel gaat op de schop (Rechten: Google Streetview)
Het gebied rondom het station van Meppel moet op de schop. Er wordt nagedacht over hoe het Stationsgebied aantrekkelijker kan worden. De gemeenteraad van Meppel wil hierbij meer inspraak krijgen.
Daarom dienden het CDA en ChristenUnie vanavond een motie in, die unaniem werd aangenomen. De raad gaat nu kaders meegeven tijdens het proces. Dit doet ze door een extra beslismoment in te bouwen.
Op het moment dat er een beeld is van de mogelijke plannen en de globale gevolgen van de verschillende scenario's gaat de raad kijken of de bedachte plannen voldoen aan wat de gemeente voor ogen heeft.
Daarnaast wil de gemeenteraad dat er bij de uitwerking van de gebiedsvisie ook rekening gehouden wordt met voldoende groen in de buurt en cultureel erfgoed.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl