Wens gemeenteraad Coevorden: beter groenonderhoud en vetkruid op bushokjes

Krijgen bushokjes in Coevorden een groen dak van Sedum?
Krijgen bushokjes in Coevorden een groen dak van Sedum? © ANP/Remko de Waal
Het groenonderhoud in Coevorden kan op sommige plekken een stuk beter. Dat vinden verschillende partijen in de gemeenteraad, die daarover een motie indienen. Daarnaast dient BBC2014 een duurzaam plan in om daken van bushokjes te bedekken met Sedum, een soort vetkruid.
"We krijgen van onze inwoners signalen dat men blij is met de woonomgeving, maar soms groeit er nog net wat teveel groen op verkeerde plekken", zegt fractievoorzitter Henk Mulder, een van de negen raadsleden van Belangen Buitengebied Coevorden. "We zijn een mooie groene plattelandsgemeente met aantrekkelijke kernen. Groen is voor ons dan ook één van de leidende thema's."

Groen licht voor groenonderhoud

De partij krijgt bijval van coalitiepartners PvdA en CDA en van de oppositiepartijen VVD en PPC, die beide ook een motie indienden om het groenonderhoud te intensiveren. Ook de andere partijen PAC en D66 zetten het licht op groen voor beter groenonderhoud.
Joop Slomp van de PvdA stelt voor om in bijvoorbeeld het Van Heutszpark in Coevorden een bloemenplantsoen aan te leggen, in een van de lege grasvelden. Zo creëer je meer biodiversiteit, een term die vanavond ook veelvuldig valt als het gaat om groen in de gemeente.
"Slecht onderhoud van het openbaar groen door de gemeente stimuleert bewoners ook niet om hun eigen tuin goed te verzorgen", denkt Erik Bonkes (VVD). "Goed onderhoud zorgt juist voor positiviteit bij inwoners en goede indruk bij toeristen."
Henk Bouwers, die namens zijn partij PPC een motie over het groenonderhoud indiende, stelt daarbij voor om de leegstaande panden aan de Stationsstraat tijdelijk te bedekken met groen, om zo het aanzicht te verbeteren, totdat de panden weer een nieuwe bestemming hebben.

Door bezuinigingen was het groenonderhoud afgeschaald

Het college van burgemeester en wethouders trekt in het begrotingsvoorstel voor volgend jaar 884.000 euro uit voor het onderhoud van al het groen in de gemeente. Voor de jaren erna is dat telkens 718.00 euro. In 2014 is er bij bezuinigingen flink afgeschaald in het onderhoudsniveau. Dat ging toen van A/B naar C, wat inhoudt dat er minder vaak en grondig werkzaamheden plaatsvinden aan het groen.
Wethouder Jeroen Huizing (CDA): "Wij zien dat ondanks een aantal inspanningen, bijvoorbeeld plantvakken te vernieuwen, op sommige plekken het groenonderhoud te wensen over laat. Het is des te knellender als dat juist die zichtbare plekken zijn, die een visitekaartje moeten zijn."

Drie ton extra

Om het niveau van de gemeentelijke plantsoenen, perkjes en ander groen weer op te krikken, stelt BBC2014 voor om 300.000 euro extra uit trekken. Dat zou dan van de jaarlijkse bijdrage aan de algemene reserves af moeten, zodat die 1,7 miljoen euro bedraagt in plaats van twee miljoen.

Sedum op daken van bushokjes

En 'om een voorbeeld te zijn voor duurzaamheid' wil BBC2014 een pilot starten om daken van een aantal bushokjes in de stad te bedekken met Sedum. Dat is een soort vetkruid. De gemeente Utrecht werd in 2019 wereldnieuws met de eerste groene bushokjes.
"Biodiversiteit verkeert in een crisis en het is inmiddels 5 over 12", zet raadslid Ton Soppe het probleem neer. "Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten planten- en diersoorten afnemen en onmisbare ecosystemen verarmen."

Waarom niet op sporthallen?

André Oudeboon van de VVD staat positief tegenover het idee, maar vraagt zich af waarom er aan bushokjes gedacht wordt, in plaats van bijvoorbeeld daken van sporthallen, die ook van de gemeente zijn. Soppe geeft aan dat juist bushokjes zichtbaar zijn en daarmee hopelijk het goede voorbeeld geven: "Het moet een stap zijn naar beleid om subsidies te kunnen verlenen voor mensen die zelf een groen dak willen maken."

Gemeente heeft geen bushokjes

Wethouder Huizing zou graag werk maken van de motie, maar kaart een probleem aan: "We hebben als gemeente bijna geen bushokjes. We hebben er eentje in Meppen en daarnaast is het bushokje op het station van ons, maar of dat nou de plek is? We zouden het absoluut onder de aandacht kunnen brengen van de eigenaren van bushokjes, zoals de Provincie Drenthe."
Dinsdag is het tweede deel van de raadsvergadering, waarin de gemeentebegroting voor volgend jaar vastgesteld wordt. Dan besluit de raad over de diverse ingediende moties, waaronder het verbeteren van het groenonderhoud en Sedum op daken van bushokjes.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl