Vlucht Voorwaarts in Assen krijgt komend jaar toch geld gemeente

Vlucht Voorwaarts
Vlucht Voorwaarts smeekte deze week de raad nog om geld © Vlucht Voorwaarts
Vluchtelingenorganisatie Vlucht Voorwaarts krijgt volgend jaar toch geld van de gemeente Assen. Ze krijgen 75.000 euro steun, wat afkomstig is uit het Preventiefonds waar nog veel geld inzit.
Daarmee is de stichting in elk geval voor volgend jaar uit de brand geholpen. Ze dreigde haar subsidie van 140.000 euro te verliezen, wat het einde van de stichting zou betekenen.

Geld uit Preventiefonds

Maar door steun vanuit de raad, van met name ChristenUnie, CDA en SP, kan Vlucht Voorwaarts met een gerust hard toch het komende jaar in. Assen heeft een Preventiefonds, en daaruit kunnen inwoners, vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders met goede ideeën geld krijgen voor activiteiten op het gebied van zorg en welzijn en participatie.
Er zou 430.000 euro overblijven uit dit fonds. Het college van B en W wilde daar een andere bestemming voor zoeken, maar volgens de ChristenUnie zou 75.000 euro hiervan prima naar Vlucht Voorwaarts kunnen. Andere partijen steunden dit voorstel.
Wethouder Jan Broekema (SP) ging hier uiteindelijk ook in mee. Broekema had eerder deze week al laten weten toch weer met de stichting om tafel te willen over subsidiëring. Maar dan wel met een duidelijke waarschuwing. "Ik wil wel scherpere afspraken maken hierover met de Stichting. Hun kosten moeten naar beneden, en ze moeten andere financieringsbronnen zoeken. De afgelopen jaren is dat niet gelukt, maar komend jaar moeten ze dat toch echt waarmaken. Want de preventiegelden, die we hier nu voor gebruiken, dat zijn eenmalige middelen."

Integratie vluchtelingen

Vlucht Voorwaarts is in 2016 begonnen als burgerinitatief in Assen en is actief op het gebied van integratie van nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond. De stichting doet dat via trainingen, projecten en met behulp van coaches en maatjes. Het doel is om in Assen verbinding te maken tussen de verschillende culturen. Per jaar zijn er 300 mensen betrokken bij de stichting.
De stichting werd financieel ondersteund door de gemeente en er was was co-financiering van het Oranjefonds en het KansFonds. Dit voorjaar besloot het college de samenwerking vanaf 2022 te stoppen in verband met de nieuwe wet inburgering, waardoor het speelveld verandert.

'Gemiste kans'

"Ze willen Vlucht Voorwaarts uitgummen, en dat is een gemiste kans!", aldus de bedreigde stichting. "Wederzijdse integratie en een intercultureel netwerk zijn de missing link in de nieuwe wet en in de wijze waarop Assen dit inricht via aanbestedingen en regievoerders." Ook verdwijnt er volgens Vlucht Voorwaarts 'een stimulerend netwerk voor statushouders in de bijstand, na hun periode van inburgeren'.

Niet als enige financieren

De afgelopen twee jaar kreeg de stichting 140.000 euro subsidie van de gemeente. Het college van B en W besloot voor volgend jaar geen subsidie meer te verstrekken, toen het de stichting niet lukte om financiering van andere partijen te krijgen. De gemeente wilde niet langer als enige Vlucht Voorwaarts financieren, en vond dat de kosten omlaag moesten.
Bedoeling is nu dat de vluchtelingenstichting met 75.000 euro van de gemeente haar werk voortzet en cofinanciering zoekt voor nog eens 30.000 euro. Met de 105.000 euro kan de stichting haar werk voortzetten en bezuinigen op onder andere personeel.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl