Oppositie en coalitie in Westerveld vinden elkaar en geven bibliotheek extra lucht

gemeentehuis Westerveld
De gemeenteraad van Westerveld vergaderde vanmiddag en vanavond over de begroting 2022 © RTV Drenthe / Andries Ophof
De gemeenteraad in Westerveld heeft een bezuiniging teruggedraaid voor de bibliotheken in Westerveld, Welzijn Mensenwerk (WMW) en Scala Centrum voor de kunsten. Het was een van de weinige punten waar een geprikkelde raad het collectief over eens werd tijdens de begrotingsvergadering vanavond.
De drie instellingen was voor 2022 opgedragen om gezamenlijk 150.000 euro te bezuinigen. Dat zou gedaan moeten worden door slimmer samen te werken, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop of inzet van personeel. Mocht dat niet lukken, kreeg iedere instelling een bezuiniging naar rato op zijn bordje.
De bezuiniging voor de bibliotheken zou betekenen dat de bibliotheek uit Dwingeloo definitief verdwijnt. In Westerveld zouden er dan drie locaties voor de bieb over blijven. Tijdens een schorsing vonden de coalitie (Duurzaam Sterk Westerveld, VVD en Gemeentebelangen) en oppositie (Progressief Westerveld, CDA, PvdA en D66) elkaar. De oppositie wilde voor de komende jaren de bezuiniging voorkomen, de coalitie vond dat te ver gaan.
De bezuiniging voor komend jaar wordt nu teruggedraaid. Wel wordt de drie instellingen opgedragen alsnog met een plan voor bezuinigingen te komen, een ondergrens is daarbij niet genoemd. De 150.000 euro die de gemeente voor komend jaar misloopt aan bezuinigingen, wordt bij drie andere portefeuilles weggehaald. "We willen de bibliotheek het eerste jaar in Dwingeloo behouden tot nader voorstel", lichtte VVD'er Renate Masselink toe. "Over Enthinghe (dorpshuis, red.) is een mooi voorbeeld van waar dat kan, maar dat mag niet ten koste gaan van huidige gebruikers van het dorpshuis."
Masselink noemde de deal er één waar 'iedereen zich happy bij voelt'.

Compliment?

De sfeer in de vergaderzaal was minder positief dan achter de schermen. Michiel van de Kasteelen van Progressief Westerveld (PW) uitte harde kritiek op het college. Volgens hem waren er door het college geen keuzes gemaakt en had de wethouder desinteresse in duurzame landbouw. Wethouder Jelle de Haas reageerde door op te sommen welke stappen er onder zijn leiding waren gemaakt.
De opmerking van Van de Kasteelen dat 'de wethouder het aardig had gedaan op het sociaal domein' schoot bij wethouder Jelle de Haas helemaal in het verkeerde keelgat. Hij vond dat zijn ambtenaren daarmee ook te kijk werden gezet. Volgens Van de Kasteelen was die opmerking juist op z'n Drents een verkapt compliment.

Botsingen

Ook PvdA-voorman Jan Puper was kritisch op het college. "Een zooitje", noemde hij de najaarsrapportage. Zijn woorden ('los zand') over de manier waarop het rapport en de begroting waren aangeboden, vielen niet in goede aarde bij de VVD. Masselink was blij dat hij uiteindelijk voor andere bewoordingen koos.
Puper zei vooraf te hebben nagedacht over een motie tegen het beleid van de wethouder. "De gele kaart blijft op zak in een wedstrijd die er wel een verdiende", zei hij bij wijze van metafoor. "We gaan zien hoe de wedstrijd afloopt en de uitslag zal in maart bekend zijn", doelde hij op de verkiezingen. Hij stemde dan ook niet in met de begroting. De meerderheid deed dat uiteindelijk wel.
Puper kwam ook in botsing met Geke Kiers van Duurzaam Sterk Westerveld. Zij vond dat er te makkelijk kritiek werd geuit op de ambtelijke organisatie op basis van 'signalen uit de samenleving'. 'Framing' noemde ze het. "U bent geen knip voor de neus waard als u zegt dat we daarover moeten zwijgen", reageerde Puper, die zei dat er heel veel signalen buiten de politieke arena worden aangekaart en opgelost. "We trekken niet na een klacht aan de bel."
Volgens Kiers hoefde Puper zich niet persoonlijk aangevallen te voelen. "Ik wil het in algemene zin meegeven." Hans de la Mar (PW) vergeleek de manier waarop Kiers zich uitsprak met de politiek van Thierry Baudet. "U roept iets en daarna zegt u dat u het zo niet had bedoeld."

Musea

Waar de raadsleden uiteindelijk wel overeenstemming over vonden was een voorstel van de PvdA en PW om met het Oermuseum, Museum Valse Kunst en Miramar Zeemuseum in gesprek te gaan over de toekomst. Deze 'Schatkamers van Zuidwest-Drenthe' verliezen na 2022 een belangrijke subsidie en de voltallige raad wil dat er gekeken wordt wat er nodig is om de musea op de been te houden.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl