Provincie akkoord met langdurig plan voor zwaar vervuilde bodem Hoogeveen

Het plan voor de langdurige aanpak en monitoring van het ernstig vervuilde grondwater in de diepe ondergrond van Hoogeveen is aangenomen door Gedeputeerde Staten.
De provincie, Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) en de gemeente werken samen om de risico's van verdere verspreiding van de vervuiling te beheersen. De vervuiling bedreigt mogelijk de waterwinning van de WMD.

Dat de bodem van Hoogeveen vervuild is, doordat bedrijven in het verleden het niet zo nauw namen met de milieuregels, was al langer bekend. Maar dat die vervuiling diep in de bodem is doorgedrongen en zich steeds verder en dieper verspreidt, werd eerder dit jaar duidelijk uit stukken van de regionale milieudienst Regionale Uitvoerings Dienst (RUD).

Wat zit er in de diepe bodem?
Het gaat onder meer om vluchtige oplosmiddelen zoals gechloreerde koolwaterstoffen, TRI en PER. Een aantal stoffen is kankerverwekkend. Daarom heeft RUD een plan gemaakt om de grootschalige vervuilingen tientallen jaren te monitoren en daar waar nodig aan te pakken. 

Van de meeste vervuilde fabrieksterreinen van vroeger in Hoogeveen is de bovenlaag van de bodem inmiddels schoongemaakt of de vervuilde terreinen worden met spoed gesaneerd. Het probleem zit in de diepere bodem. De bronnen van de vervuilingen zijn dan wel aangepakt, maar er is veel naar de diepere ondergrond weggezakt. Tot wel 80 meter diep. Die vervuiling verplaatst zich makkelijk via het grondwater. Hierdoor zijn lange vervuilingspluimen ontstaan. De grootste is ruim een kilometer lang en loopt van industrieterrein de Wieken tot de A28.


De meeste vervuilingspluimen lopen in zuidwestelijke richting en dat is een geluk. De andere kant op, in het Bentinckspark, ligt de drinkwaterwinning van de WMD. Toch bedreigen de pluimen de drinkwatervoorziening, want de vervuiling zakt ook verder naar beneden en komt op sommige plekken al dicht in de buurt van de waterbronnen van de WMD. De vervuiling is ook een belemmering voor de winning van aardwarmte uit de bodem.

Dit gaat heel lang duren
De omvangrijke bodemvervuiling zal minstens dertig jaar gemonitord moeten worden. Waarschijnlijk veel langer dus moet er tegen die tijd weer update komen van het plan. Bij het saneren van de vervuilingsbronnen kan het RUD op sommige plekken de bacteriën, die de vervuiling op eten, stimuleren door ze voedingsstoffen te geven, waardoor ze harder gaan werken. In de meeste plekken in de diepere ondergrond is dat moeilijk en moet de natuur zelf z'n werk doen. Een proces van eeuwen.
Meer over dit onderwerp:
Hoogeveen gemeente Hoogeveen WMD RUD
Deel dit artikel: