Provinciale subsidie voor restauratie Oldengaerde

Gedeputeerde Staten verlenen 400.000 euro subsidie aan Stichting Het Drentse Landschap voor de restauratie en herbestemming van havezate Oldengaerde in Dwingeloo.
Gedeputeerde Cees Bijl overhandigde vandaag symbolisch een cheque aan directeur Sonja van der Meer en hoofd erfgoed Frank van der Velde. 

Een havezate is een verstevigd huis, boerderij of hof die gebruikt werd als burcht. Hij behoorde tot het Ridderschap, een vereniging van edelen die in Drenthe samen met Eigenerfden (niet-adelen met grond) het bestuur van Landschap Drenthe vormden. Om lid te worden van een Ridderschap moest je sowieso van adel zijn, maar ook een bezit hebben zoals een landgoed, een borg of een havezate.

'Beste bewaarde havezate'
Volgens Bijl is het van provinciaal belang dat de Oldengaerde behouden blijft. "De binnenkant van het hoofdgebouw moet grondig gerestaureerd, verduurzaamd en geschikt gemaakt worden voor een nieuwe, publieke bestemming. Zo kunnen we in de toekomst allemaal genieten van dit unieke pand, een van de mooiste en best bewaarde havezaten van Drenthe."

Havezate Oldengaerde is op dit moment het vakantieverblijf van de laatste eigenaren: de familie Willinge. De herbestemming houdt in dat het vakantieverblijf voor de familie Willinge wordt gerestaureerd, maar dat het pand ook wordt verbouwd tot multifunctionele publieksruimtes, stijlkamers en appartementen.

Havezate Oldengaerde is steeds bewoond geweest door de rijke Drentse adel. De bouw van het monumentale pand begon rond 1420. De grote zaal is een van de oudste onderdelen van het huis. In de loop der jaren is het huis verder uitgebouwd en voorzien van opvallende details zoals het luxe houtsnijwerk rond de entree. Het snijwerk dateert uit het midden van de 18e eeuw.  

Omstreeks 1660 kwam Cornelis van Dongen, een belangrijk persoon in de geschiedenis van Drenthe, op Oldegaerde wonen. In 1664 werd hij toegelaten tot de Ridderschap van Drenthe. Dit was het college waarin de edelen van de regio samenkwamen. Een van de voorwaarden voor toelating was het bezit van een havezate.

In 1806 kocht Aalt Willem van Holthe het huis. Van Holthe was ook een invloedrijk man. Hij is veertig jaar lang burgemeester van Dwingeloo geweest en hij was lid van de Provinciale Staten van Drenthe. Hij bezat nog twee andere havezaten en twee plantages in Suriname.

2,25 miljoen euro
De provinciale subsidie is vanwege de omvang van het pand groter dan gebruikelijk. "Dat kan als er sprake is van een omvangrijk en beeldbepalend pand, een zogenaamd ‘kanjermonument’. Vanuit de zogeheten ‘kanjerregeling’ draagt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 420.000 euro bij. Stichting Het Drentse Landschap heeft nog meer aanvragen uitstaan bij fondsen en dekt een deel uit haar eigen middelen. De totale bouwinvestering bedraagt ruim 2,25 miljoen euro", aldus de provincie. 

Jermo Tappel van Het Drentse Landschap laat Oldegaerde zien in het RTV Drenthe-programma ROEG!: