Noord-Drentse gemeenten in beroep tegen gaswinning, provincie niet

Gemeenten samen in beroep tegen gaswinning Noord-Drenthe (Rechten: RTV Drenthe)
Gemeenten samen in beroep tegen gaswinning Noord-Drenthe (Rechten: RTV Drenthe)
Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo stellen samen beroep in tegen het gaswinningsplan Westerveld in Noord-Drenthe. Volgens bronnen is een gezamenlijk beroepschrift in de maak tegen het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken bij de Raad van State.
Komende dinsdag valt de definitieve beslissing in de colleges van B en W. Daarna moeten de gemeenteraden er nog over beslissen. De gemeenten hebben gezamenlijk een jurist ingeschakeld om het beroepschrift op te stellen.

Zonder steun provincie

De Noord-Drentse gemeenten moeten het wel stellen zonder verdere steun van de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) hebben deze week laten weten definitief af te zien van een beroep tegen het instemmingsbesluit van minister Eric Wiebes. "We zien als college van GS daartoe onvoldoende rechtsgronden", aldus GS.
Medio vorige maand stemde de minister in met het nieuwe winningsplan van de NAM voor elf gasvelden rond Assen en in Noord-Drenthe. Hierover zijn veel inwoners verontrust. Ze zijn bang voor schade aan hun huizen. De minister snapt dat, en heeft daarom voorwaarden gesteld aan de gaswinning. Maar die gaan de gemeenten niet ver genoeg.

Lees meer: Minister zet gaskraan open van velden in Assen en Noord-Drenthe

Eerder had gedeputeerde Tjisse Stelpstra al bij RTV Drenthe laten weten dat er volgens hem 'redelijk tegemoet was gekomen' aan de bezwaren van de provincie tegen het gaswinningsplan. "We willen een goede schaderegeling, ik heb dat ook met de minister besproken, en als ik het besluit zo lees staat de minister in de goede stand", zo zei hij vorige maand. Maar er was nog wel nader overleg in het college van GS nodig, zo voegde hij eraan toe. Dat is inmiddels gebeurd en het besluit van de provincie, om niet in beroep te gaan, is definitief.

Voorbarig

Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo vindt de reactie van de provincie wat te voorbarig. "Er is helemaal nog geen definitieve schaderegeling uitgewerkt, dus in hoeverre kun je dan spreken van een goede regeling", stelt hij. Thijsen kan het bovendien niet verkroppen, dat er voor Drenthe andere regels gelden dan voor de schadeafhandeling in Groningen. "Ik ga voor het gelijkheidsbeginsel, want waarom is een provinciegrens leidraad voor twee juridische systemen. Gelijke monniken, gelijke kappen."
In Tynaarlo is inmiddels ook al een raadsbrede motie aangenomen, met de oproep aan de colleges van de vier gemeenten om vooral in beroep te gaan. Volgens Thijsen een belangrijke steun in de rug.
Lees meer: Collectief verzet raad Tynaarlo tegen gaswinning Noord-Drenthe
Kritischer dan provincie
Van meet af aan stonden de vier Noord-Drentse gemeenten veel kritischer tegenover het gaswinningsplan dan de provincie. Zo wilden de gemeenten het liefst dat de gaswinning stopgezet zou worden. En zo niet, dan moet er aan allerlei voorwaarden voldaan worden, zoals trillingssensoren bij de gasvelden, nul-metingen voor bebouwing, en een adequate schaderegeling.

Schaderegeling nog niet klaar

Omdat de schaderegeling nog niet op papier is uitgewerkt, zijn de gemeenten op hun hoede. Komende week moet blijken wat de pijnpunten zoal zijn op basis waarvan ze naar de Raad van State stappen, om het instemmingsbesluit aan te vechten.
Ondertussen is ook de actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu druk bezig met de voorbereiding van een procedure bij de Raad van State. De actiegroep met burgers uit Marsdijk wil inzetten op schending van mensenrechten, uit vrees voor schade aan eigendommen van inwoners en psychische schade.

Honderd steunbetuigingen

Intussen heeft de actiegroep zo'n honderd steunbetuigingen verzameld van burgers die bang zijn voor schade door gaswinning, maar die vanwege de hoge administratieve kosten geen eigen procedure gaan voeren. Ze hebben zich gemeld via de website van de actiegroep en ingetekend op een lijst in wijkcentrum De Dissel.
Verder is er nog de online-petitie 'Gaswinning Drenthe Noord moet stoppen' van Chantal Vos uit Vries. De bezorgde inwoonster streeft naar 5000 handtekeningen. Tot nu toe is de petitie door bijna 1600 mensen getekend.
Tot 27 december is er beroep mogelijk tegen het instemmingsbesluit van de minister voor uitbreiding van de gaswinning in elf velden in Assen en Noord-Drenthe.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.