Unieke prehistorische resten in bouwgrond Kloosterakker in Assen

'Een unieke ontdekking' noemt amateurarcheoloog Jan van Rijn van de Drents Prehistorische Vereniging het. Bij het bouwrijp maken van de grond waar de nieuwe Asser woonwijk Kloosterakker wordt gebouwd zijn resten uit de Ahrenburgcultuur gevonden. "Het gaat om rendierjagers die hier leefden rond 9.500 voor Christus. De eerste vindplaats van die cultuur in Drenthe. Dat is echt bijzonder."
Van Rijn en zijn medespeurders hebben de laatste maanden uitgebreid onderzoek gedaan op de plek waar de uitbreiding van Kloosterveen wordt gebouwd. "Het gaat om resten van een kampement dat hier zat in de laatste periode van de laatste IJstijd", legt hij uit. "Het was een klein kampement van zo'n 15 bij 25 meter. Wellicht hebben hier vijf a tien mensen tijdelijk verbleven."

Kippenvel

De vondsten bestaan voornamelijk uit klingen, dat zijn een soort messen, en pijlpunten van steen. Tot nu toe zijn er op andere plekken in Drenthe zo'n vijf voorwerpen gevonden die ook worden toegeschreven aan de Ahrensburgcultuur, maar een kampement is nooit eerder ontdekt. "We hadden wel even kippenvel", zegt Van Rijn. Behalve de vondsten van de Ahrensburgcultuur hebben de amateurarcheologen ook een pingoruïne gevonden. Dat maakt het volgens Van Rijn extra bijzonder.
Hij vermoedt dat met de klingen takken of botten werden bewerkt, maar dat wordt nog uitgebreid onderzocht. De verdere resten van het kampement blijven in de grond. Van Rijn: "Ze zijn afgedekt met een laag doek en daarbovenop grond. Op die manier wordt alles goed bewaard voor de toekomst en kan dan verder onderzoek plaatsvinden."
De amateurarcheologen mogen niet diep in de grond graven. Het is aan de gemeente Assen of in de toekomst verder onderzoek wordt gedaan. Op de plek van de vondsten worden in ieder geval geen huizen gebouwd. Er komt een soort speelpark.

'Kampement overtreft verwachtingen'

Wethouder Mirjam Pauwels: "De vondsten laten zien hoe rijk de Drentse bodem is aan archeologische schatten, die ons veel vertellen over hoe vroegere bewoners hier leefden." Volgens de wethouder had de gemeente Assen al rekening gehouden met archeologische ontdekkingen. "Maar het gevonden kampement uit de Ahrensburg cultuur overtreft onze verwachtingen." Er zijn in Drenthe in het verleden al veel meer kampementen uit dezelfde periode gevonden, maar die behoorden tot respectievelijk de Hamburger en Federmesser cultuur.
Vandaag hield aannemer Avitec een open dag. Bezoekers kregen uitleg over de grondwerkzaamheden en archeologische vondsten en werden met een huifkar rondgeleid over het terrein.
Uniek prehistorische vondsten op bouwterrein nieuwe Asser wijk

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl