Provincie deelt 11,75 miljoen uit voor aanpak binnensteden Assen, Emmen en Meppel

havenkwartier in toekomst
Het Havenkwartier in Assen moet een groen, autovrij woongebied worden met een mix aan huizen © impressie gemeente Assen
De provincie Drenthe wil 11,75 miljoen euro investeren in het verbeteren van de binnensteden van Assen, Emmen en Meppel. De subsidie wordt betaald vanuit het Regiostedenfonds, een pot van ruim 14 miljoen euro waar Hoogeveen al 2,65 miljoen van kreeg.
De provincie wil 'sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden' in Drenthe. Toenemende leegstand van winkelpanden, dreigende verschraling van cultuuraanbod en de beperkte bereikbaarheid per fiets zijn pijnpunten die aangepakt moeten worden. Met het instellen van het Regiostedenfonds wil de provincie verpaupering tegengaan.

Voorzieningen

"Drentse steden zijn de ruggengraat voor het vestigings- en woonklimaat, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de provincie", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Het versterken van de regionale functie van de steden heeft een uitstralend effect op de leefbaarheid in de hele provincie Drenthe." Hij is blij dat in navolging van Hoogeveen de andere 'HEMA'-steden met het geld aan de slag kunnen. HEMA-steden staat voor Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.
De verdeling van het geld stond al vast, gemeenten moesten echter kenbaar maken waar zij het geld voor willen gebruiken. Dertig procent van het geld is bestemd voor de verbetering van fietstoegankelijkheid. Ook Coevorden wilde gebruik maken van de miljoenenpot, maar die stad viel buiten de boot.

Assen

Voor Assen ligt 4,55 miljoen euro klaar. De gemeente vroeg het bedrag aan voor het programma Assen Centraal, een groot binnenstedelijk woningbouwplan van 1300 woningen. De totale kosten van het project zijn 350 miljoen euro. De komende jaren worden plannen ontwikkeld voor woningen in de binnenstad, het Havenkwartier en ook bij het Veemarktplein, waar langs de Industrieweg een stadsboulevard moet komen.
"Met de subsidie draagt de provincie niet alleen bij aan de transformatie en woningbouw in dit gebied, maar ook aan het verbeteren van de (fiets)verbindingen en het culturele aanbod", luidt de toelichting vanuit het provinciehuis.

Emmen

Ook Emmen ziet 4,55 miljoen euro tegemoet. De gemeente wil de fietsbereikbaarheid van het centrum van Emmen verbeteren. Zo wordt bij het station gezocht naar meer plekken voor fietsenstallingen.
Vergroening van de binnenstad is een ander speerpunt van de gemeente. De entree van het Rensenpark en het Mondriaanplein zijn daarvoor in beeld, ook het Komasplein voor Wildlands krijgt een opknapbeurt. Verder vroeg Emmen het geld aan voor de verhuizing van het Centrum Beeldende Kunst en het tegengaan van leegstand.

Meppel

In Meppel moeten ze het doen met 2,65 miljoen euro. Het Prinsenplein, Bleekerseiland en het Slotplantsoen worden flink onder handen genomen. Op het Bleekerseiland moet bijvoorbeeld een stadspark met logement komen. Voor het Prinsenplein wordt nog gezocht naar de beste invulling, ondernemers zien de komst van een markthal wel zitten.
Daarnaast wordt in Meppel al druk gewerkt aan het tegengaan van leegstand en het compacter maken van de binnenstad, waarbij winkels uit aanloopstraten worden gestimuleerd worden naar het centrum te verhuizen.

Hoogeveen

Hoogeveen kreeg in september 2,65 miljoen euro uit het fonds. Dat wordt met name gebruikt om het aantal vierkante meters aan winkeloppervlak dat leegstaat terug te dringen. Diepe winkels met de voorgevel aan de Hoofdstraat leveren wat vloeroppervlak in voor woningbouw aan de achterkant, is een van de ideeën waar de gemeente mee aan de slag gaat.
Verder wordt het geld gebruikt voor een tweede fietsenstalling in het centrum en het aanpakken van gevaarlijke oversteekplaatsen. Verdere vergroening, een natuurpad in Park Dwingeland en de ontwikkeling van het Nicolaas Beetsplein zijn andere projecten waar Hoogeveen de subsidie in wil investeren.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl