Gemeente wil geen arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harte in Echten

Vakantiepark Van Harte in Echten
Vakantiepark Van Harte in Echten mag niet gebruikt worden voor huisvesting van arbeidsmigranten © Google Streetview
De gemeente De Wolden wil niet meewerken aan het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harte in Echten. De gemeente blijft bij het standpunt dat het vakantiepark alleen bestemd is voor recreatie.
Vakantiepark Van Harte wordt op dit moment al illegaal bewoond door arbeidsmigranten, de huurder van het park vroeg aan de gemeente om bewoning middels een vergunning te legaliseren. Daar werkt De Wolden dus niet aan mee.
Volgens de gemeente is er een tekort aan woonlocaties voor arbeidsmigranten, maar bewoning op Van Harte wordt als 'niet gewenst' gezien. De gemeente investeerde afgelopen jaren in het gebied rond het park met als doel het voor recreanten aangenamer te maken. Zo kwam er onder andere een fietspad tussen Echten en Ruinen. "Deze investeringen zijn in samenwerking met partners gedaan vanuit de overtuiging dat in deze omgeving een recreatieve invulling passend is", schrijft het college van burgemeester en wethouders.
Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond onder het park en vindt dat het huisvesten van arbeidsmigranten te veel afwijkt van het doel van de locatie. "Staatsbosbeheer hecht er waarde aan dat het recreatiecomplex bijdraagt aan recreatie en aan de lokale economie. Het huisvesten van arbeidsmigranten zorgt ervoor dat de doelstelling voor de locatie niet gehaald wordt."

Gedoe

De Wolden sommeerde parkeigenaar René Garnier, die het park verhuurde, al eerder om te stoppen met de illegale huisvesting van arbeidsmigranten. "In een aangetekende brief heeft meneer laten weten dat hij de verhuurovereenkomst per 1 december 2020 met de huidige huurder heeft beëindigd. Deze huurder huisvest er echter nog steeds zijn arbeidsmigranten en heeft nu een aanvraag gedaan om dit gelegaliseerd te krijgen."
Inmiddels is het vakantiepark verkocht aan een investeerder, de gemeente wil nu met deze investeerder in gesprek over de toekomst van het park. De nieuwe investeerder is de volgende gesprekspartner die aanschuift in het gemeentehuis in Zuidwolde. Jarenlang was Van Harte eigendom van Johan Koops. Onder andere vanwege de economische crisis lukte investeren in het park niet en de bezetting nam steeds verder af, het park raakte in verval.
In 2016 bood hij de locatie aan als asielzoekerscentrum, dat zorgde voor veel opschudding in Echten. Vanwege een terugloop van de instroom van vluchtelingen was de locatie echter niet meer nodig, waarna Koops er vanaf wilde. Meerdere geïnteresseerde partijen haakten af omdat de gemeente per se wilde dat het voor recreatiedoeleinden gebruikt zou worden. Uiteindelijk verkocht Koops het park aan Garnier, maar dat is dus ook geen succesverhaal gebleken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl