Emmen voor tiende jaar op rij minst populaire gemeente om in te wonen

Het centrum van Emmen met Hondsrugtoren
Het centrum van Emmen © RTV Drenthe / Sander Foekens
Emmen is voor het tiende jaar op rij de minst populaire gemeente om in te wonen, van de 50 grootste gemeenten van Nederland.
Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2021 die vandaag is uitgebracht.
Op de woonaantrekkelijkheidsindex scoort de Drentse gemeente het laagst. Deze index bestaat uit een aantal factoren, waaronder het cultureel aanbod, culinair aanbod, veiligheid, het soort woningen, hoe dicht het bij een natuurgebied zit, en de bereikbaarheid met auto en OV. Op die laatste, de bereikbaarheid, scoort Emmen als gemeente ook het laagst.

Sociaaleconomisch

Ook op de Sociaaleconomische index staat Emmen onderaan. Hierbij is gekeken naar het aantal mensen dat in de bijstand zit, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, armoede, het percentage laagopgeleiden, het aantal participerende vrouwen in de gemeente, het aantal banen en het percentage zakelijke diensten.
Emmen heeft het grootste percentage laagopgeleiden van alle 50 gemeenten die meedoen in de Atlas. De voorgaande jaren wisselde Emmen tussen de 49ste en de 50ste plek op sociaaleconomisch gebied.
Overigens blijkt uit de Atlas dat Amsterdam het populairst is om te wonen, gevolgd door Utrecht. Op de sociaaleconomische index staat Amersfoort bovenaan, gevolgd door Amstelveen.

Onderlinge verbanden

De indicatoren van de Atlas kennen een aantal interessante onderlinge verbanden. Zo is in de minder aantrekkelijke steden de werkloosheid relatief het hoogst. In aantrekkelijke steden zijn minder hoogopgeleide werkelozen dan in minder aantrekkelijke steden. En de aantrekkelijke steden zijn vaak minder gunstig zijn voor laagopgeleiden. Opmerkelijk genoeg speelt dit met name in de universiteitssteden waar laagopgeleiden relatief vaker werkloos zijn.
Dit jaar is voor het eerst een indicator voor het aandeel gescheiden inwoners opgenomen in de Atlas. Wat opvalt is dat het aandeel mensen dat gescheiden is, relatief groot is in de minst aantrekkelijke steden. Dit kan erop duiden dat de meest aantrekkelijke steden te duur worden voor mensen die gescheiden zijn.

Over de Atlas

De meeste indicatoren uit de Atlas voor gemeenten 2021 tonen de posities van de 50 grootste gemeenten voor het meest recente peiljaar 2020. De effecten van de coronapandemie zijn daardoor nog maar beperkt zichtbaar.
Ook is het nog onduidelijk wat de blijvende effecten van corona zullen zijn. Neemt de filedruk blijvend af omdat we meer gaan thuiswerken, of is de bereikbaarheid van werk nog steeds zo belangrijk dat we na corona weer massaal in de file gaan staan? En welk effect heeft het tijdelijk sluiten van de theaters en concertzalen op het voortbestaan van de betreffende instellingen, en daarmee op de woonaantrekkelijkheid van steden? De toekomst gaat dat uitwijzen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl