Dertig miljoen moet uniek hoogveen in Fochteloërveen beschermen

Fochteloërveen
Het Fochteloërveen © Fred van Os/RTV Drenthe
Het Fochteloërveen is nu hartstikke nat. Maar het kostbare regenwater loopt dankzij lekke kades ook weer weg. Dat is een ramp voor het bijzondere hoogveen en de kwetsbare dieren die er leven. De plannen voor onder meer het herstel van de kades werden gisteren in het veld bekend gemaakt.
Vanuit de uitkijktoren zie je veel water in het Fochteloërveen. Voor het hoogveen, wat het natuurgebied zo speciaal maakt, is voldoende water cruciaal. Maar het gebied is te vergelijken met een omgekeerd soepbord. Het hoogste punt ligt op 12 meter boven NAP. En het laagste punt op 6 meter boven NAP. Elke druppel regenwater stroomt dus weg, als er geen barricade tussenzit.
Ook de stikstofneerslag en klimaatverandering spelen een rol in de teloorgang van het hoogveen.

Actie is nodig

Die barricades zijn aangelegd in de vorm van kades. Een groot deel ervan functioneert niet meer: ze zijn lek en/of verzakt. Om het hoogveen, maar ook de kwetsbare soorten zoals de kraanvogels, te behouden zijn maatregelen nodig. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, de provincies Friesland en Drenthe, gemeenten en waterschappen gaan tot actie over. Ze investeren gezamenlijk ongeveer dertig miljoen euro.

Proefkade

De belangrijkste maatregel is het herstellen en vervangen van veertig tot vijftig kilometers aan kades. Een proef van een nieuw soort kade, die ook in het Bargerveen water vasthoudt, lijkt succesvol te zijn. Het zijn geen houten damwanden, maar bestaat uit verschillende lagen zand en leem, waar planten bovenop gaan groeien. Deze vegetatie is weer een geschikt leefgebied voor onder andere reptielen.

Impact voor de buurt

Natuurmonumenten is de uitvoerder van het project. In het najaar van 2022 wil ze beginnen met de werkzaamheden. Daarbij wordt geprobeerd het zand middels een pijpleiding te vervoeren, in plaats van via wagens over de weg, om de impact op het verkeer zo klein mogelijk te houden. De bedoeling is het zand volledig met groene stroom door de leiding te pompen.
Miljoeneninvestering om uniek hoogveen te behouden