Slecht financieel jaar voor boeren, maar gevolgen vallen in Drenthe mee

Door de droogte was de opbrengst van het graan dit jaar veel hoger (Rechten: Fred van Os / RTV Drenthe)
Door de droogte was de opbrengst van het graan dit jaar veel hoger (Rechten: Fred van Os / RTV Drenthe)
2018 was financieel gezien een slecht jaar voor de Nederlandse boeren. Hun bruto-inkomen nam gemiddeld af: van 71.000 euro in 2017 naar 42.000 euro dit jaar. Maar of 2018 ook zo'n slecht jaar was voor de Drentse boeren? Jan Bloemerts van LTO Noord denkt dat het wel meevalt.
Wageningen University & Research deed onderzoek naar het inkomen in de land- en tuinbouwsector. Daaruit blijkt dat melkveehouders hun inkomen dit jaar zien halveren. Het gemiddelde inkomen van een veehouder is dit jaar 30.000 euro. Dat is 34.000 euro minder dan een jaar geleden. De reden is vooral de droogte. Daardoor moesten veehouders veel extra veevoer inkopen. Ook een hogere melkproductie per koe van drie procent mocht niet baten, doordat de melkprijs met 5,5 procent zakte.

Akkerbouwers

Veel akkerbouwers kenden een slecht jaar door de droogte. Toch blijft het gemiddelde inkomen met 40.000 euro gelijk aan vorig jaar. Verschillende graansoorten gedijden goed bij het droge weer. Daarnaast steeg de prijs van consumptieaardappelen met ongeveer vijftig procent, wat de slechte oogst deels vergoedt.
Als gevolg van de lage productie van zetmeelaardappelen en suikerbieten per hectare, in combinatie met een lage suikerprijs, daalt het inkomen op de zetmeelaardappelbedrijven in de Veenkoloniën met twee derde naar 20.000 euro.

Varkens en leghennen

Varkenshouders worden geconfronteerd met fors lagere prijzen van biggen en vleesvarkens. Hun inkomen eindigt daardoor in het rood.
Leghennenhouders doen het nog steeds goed, hoewel hun inkomen wel met 37.000 euro is gedaald tot 93.000 euro. Dit heeft vooral te maken met een lagere eierprijs. In 2017 was de prijs van eieren fors gestegen door de fipronilcrisis. In de tweede helft van dit jaar herstelde de productie van de eieren zich, waardoor de prijzen dalen. Daarnaast zijn de voerprijzen gestegen.

Roulatieteelt

Volgens Jan Bloemerts was 2018 niet heel slecht voor de meeste Drentse boeren. "We kennen in Drenthe veel roulatieteelt. Dat houdt in dat we verschillende gewassen verbouwen. Is er een gewas bij dat het slecht doet, dan wordt dat gecompenseerd door gewassen die het dat jaar juist goed doen."
Toch heeft de droogte ook voor problemen in Drenthe gezorgd, weet Bloemerts. "Het heeft bij veel boeren tot veel stress geleid. Bovendien maakte het voor de akkerbouwers veel verschil of zij konden beregenen of niet. Maar als we over tien jaar terugkijken op dit jaar, dan zullen we het vooral over de droogte hebben en niet over de inkomsten."

Lees meer: Aardappeloogst fors lager door droogte: 'Kan het begin van een ramp zijn'

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl