Soort van de maand: de trek van de klapekster

In de soort van de maand zetten we de zeldzame klapekster in het zonnetje. Dat doen we samen met Heel Drenthe Zoemt, Staatsbosbeheer en IVN Regio Noord. Deze week aandacht voor de trek van de klapekster.
In de vorige eeuw kwam de klapekster nog als broedvogel voor in ons land. Rond 1950 broedden vele tientallen broedparen in heidevelden en veengebieden in Drenthe, Twente, op de Veluwe en in het zuidoosten van Noord-Brabant. Het laatste bekende broedgeval was in 1999 op de Noord-Veluwe.

Overwinteren
Tegenwoordig zien we deze trekvogel alleen nog maar in de winter. De klapekster broedt in Noord-Europa in berkenbossen, moerassen en in hoogveen. In de winter vertrekt de vogel richting het zuiden. Een deel van hen, enkele honderden, overwinteren in ons land, in heide- en veengebieden, in de duinen en op omvangrijk boerenland.

Doortocht
De rest van de vogels is alleen op doortocht en trekt verder naar zuidelijker gelegen gebieden. In maart of begin april trekken zij wederom over ons land dit keer richting de broedgebieden in onder andere Zweden. Ook de overwinteraars verlaten op dat moment ons land richting het noorden.

Solitair
De klapekster leeft alleen, behalve wanneer hij samen met een vrouwtje voor nageslacht zorgt. Dan bouwen ze samen een nest waarna het vrouwtje de eieren uitbroedt en het mannetje voor eten zorgt. De vogels trekken alleen naar de overwintergebieden. Vaak doen ze dit 's nachts.
Meer over dit onderwerp:
ROEG! natuurnieuws
Deel dit artikel: