Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd: Drentse biodiversiteit op het spel

Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wil een groot aantal partijen de afnemende biodiversiteit een halt toeroepen (Rechten: RTV Drenthe/Marike Goossens)
Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wil een groot aantal partijen de afnemende biodiversiteit een halt toeroepen (Rechten: RTV Drenthe/Marike Goossens)
Sinds eind vorig jaar werkten landbouworganisaties, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en kennisinstituten aan een Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dat landelijke plan werd vandaag gepresenteerd.
De kern van het plan bestaat uit een brede samenwerking van boeren, natuurbeheerders, particulieren en overheden in een bepaald gebied. Zij moeten ook beloningen en waardering krijgen voor de geleverde prestaties, staat te lezen in
.

Biodiversiteit in Drenthe

Ook in Drenthe gaat het zowel binnen als buiten de natuurgebieden in de provincie niet goed met de biodiversiteit. Daarom gaat de Natuur- en Milieufederatie aan de slag met het Deltaplan.

Natuurlijk Platteland

De federatie maakt al deel uit van een aantal samenwerkingsverbanden die als vertrekpunt kunnen dienen voor de uitwerking van het Deltaplan. Zo is de federatie één van de partners van het Programma Natuurlijk Platteland, dat bedacht is voor de realisering van een robuust netwerk van natuurgebieden. Uit het Deltaplan blijkt dat er nog volop werk te doen is. Vooral in de openbare ruimte en de landbouw is er ruimte voor verbetering.

Heel Drenthe Zoemt

Ook Heel Drenthe Zoemt ziet de federatie als een goed uitgangspunt om samen te werken aan het herstel van de biodiversiteit in de openbare ruimte. Binnen dit verband werkt een aantal partijen al aan de verbetering van de biodiversiteit van de bermen en het boerenland in Drenthe.
Natuur- en Milieufederatie Drenthe wil zich ook gaan inzetten voor herstel van de biodiversiteit in het overige landelijk gebied. Daarnaast wil de federatie bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor natuur en landbouw.

Vervolg van het Deltaplan

Na presentatie van het Deltaplan is nu de volgende stap aansluiting te zoeken bij partijen die tot nu toe nog niet aan tafel zaten, zoals ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten. Zij moeten voor nieuwe beleid gaan zorgen. Ook bedrijven, belangenorganisaties en particulieren krijgen een oproep om een steentje bij te dragen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl