De bodem staat vandaag op de voorgrond

Op Wereld Bodem Dag staat onze bodem in de schijnwerpers.
Op Wereld Bodem Dag staat onze bodem in de schijnwerpers. © Efraimstochter via Pixabay
Het is vandaag Wereld Bodem Dag. Op dit jaarlijks terugkerende moment vragen natuurorganisaties wereldwijd extra aandacht voor de bodem. Want zo vanzelfsprekend is een gezonde bodem niet.
Intensief beheer van ons land heeft de bodem geen goed gedaan, de vermestende stikstof ook niet. Natuurorganisaties zien in de bodem van hun terreinen de effecten ervan. Op het Drentse Scharreveld bijvoorbeeld laat jarenlange intensieve landbouw haar sporen na: bijzondere plantensoorten zijn op de oude heidevelden verdwenen en komen maar met moeite terug.
Ook al mag de natuur er haar gang weer gaan sinds de jaren negentig van de vorige eeuw: de bodem is door jarenlange verdroging en verzuring nog niet in staat een diversiteit aan planten te laten ontkiemen. Ecoloog Bertil Zoer van Het Drentse Landschap vertelt er in deze uitzending van ROEG! meer over.

Succes voor het rozenkransje

Door maatregelen te nemen krijgen zeldzame plantensoorten weer een kans. Het Scharreveld is een voorbeeld, maar ook op het Dwingelderveld is een succes geboekt. Plantenkenner Hans Dekker van de provincie Drenthe legde eerder uit dat de bodem van het voormalige landbouwgebied flink onder handen is genomen; de bovenste laag van de bodem is verwijderd.
Ontdaan van alle meststoffen kan het rozenkransje nu weer bloeien. Dekker: "Het aanpakken van het landschap in combinatie met het toedienen van mineralen tegen verzuring van de bodem geeft dus een goed resultaat."

Bodemdiertjes

Een gezonde bodem gaat hand in hand met krioelende beestjes: de bodemfauna. Die bodemdiertjes voeden zich met organische stoffen, zoals bladeren en uitwerpselen. Een regenworm bijvoorbeeld neemt blaadjes mee de grond in. Zo zorgt hij voor de afbraak van die blaadjes, waarbij voedingsstoffen vrijkomen die de bodem vruchtbaar houden. Ook zorgt de regenworm ervoor dat er door zijn gekrioel ruimtes ontstaan in de bodem. Hierdoor kan water zich makkelijker verplaatsen en komt er meer zuurstof in de bodem.
De bodemflora, dat zijn micro-organismen zoals schimmels en bacteriën, zorgen ervoor dat organische stoffen verder worden afgebroken. Eerst gaan de schimmels aan de slag zodat de bacteriën de rest beter kunnen verteren.

Zelf bijdragen

Tips om in eigen tuin te zorgen voor een gezonde bodem:
  • Ruim bladeren en takken niet gelijk op. Ze zijn van waarde voor onder meer de bodemdiertjes.
  • Gebruik geen bestrijdingsmiddelen; ze kunnen schadelijk zijn voor het grondwater, de bodem en voor insecten. Wil je planten toch extra mest geven, doe dit dan met organische mest, bijvoorbeeld uit een eigen compostbak.
  • Laat de schoffel wat vaker in de schuur staan en laat de bodem zo veel mogelijk met rust, laat de natuur haar werk doen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl