Van je eigen poep groen gas maken

Groen gas gaat aardgas vervangen en de gemeente De Wolden loopt daarin voorop. De gemeente en netbeheerder RENDO tekenen een convenant met de afspraak om alle huishoudens voor 2030 van groen gas te voorzien. In Ansen komt een proefinstallatie die uit menselijke poep hoogwaardig gas maakt.
Ingenieur Kirsten Zagt bedacht en bouwde samen met de universiteit van Wageningen en TU Delft de proefinstallatie. Nu staat die nog in een hal in Ruinen. Zagt: "We hebben een proces van hogedrukvergisting ontwikkeld en we gaan in Ansen een proef nemen met het verder opschalen van die techniek. Er gaat menselijke mest in of varkensmest, maar ook organisch afval kan erin. In de installatie zitten bacteriën en die veranderen mest in één stap in groen-gas, dus geconcentreerde methaan. Net zo goed als aardgas."

Volgend jaar komt er voor de 300 inwoners van Ansen een drie keer zo grote installatie als de proefinstallatie nu is. Zagt spreekt over drie 12 meter hoge reactoren in een gebouw. Want de proef behelst dat ook wordt onderzocht hoe er waterstofgas en CO2 aan de mest toegevoegd kan worden. Daarmee moet de reactor meer groen gas opleveren.

Reukloos
De groengasinstallatie is reukloos, zegt de ingenieur. "Het aardige van een hogedrukvergister is dat die dicht is, want anders kun je geen druk opbouwen. En als hij dicht is, kan hij dus ook niet stinken."

De proefinstallatie met groen gas wordt komend jaar geplaatst achter een boerderij. Een andere plek leidde tot protest. Albert Smand van EnergiekAnsen hield met omwonenden en dorpsbewoners informatiebijeenkomsten en iedereen gaat nu akkoord. Smand: "We willen hier geen productielocatie maken. Het is alleen maar een proef."

Ons eigen afval
Jaarlijks wordt in Ansen 400.000 kuub aardgas verstookt. Smand: "We willen als dorp van het aardgas af. Daarvoor willen we de mensen proberen te bewegen warmtepompen te installeren zodat je 50 procent van je aardgasverbruik kunt besparen. En de andere 50 procent komt door met ons eigen afval groen gas te maken."

"Mensen vinden het een mooi idee. Het is helemaal niet verkeerd dat we het op die manier gebruiken", zegt Smand over de verwerking van poep tot gas. "Het is een goed circulair verhaal. Ik vind het zelf een pracht idee. Anders moet je biogas produceren uit mais of andere voedingsstoffen."

Fantastisch
"Fantastisch, als we dit voor mekaar krijgen in ons werkgebied, dan gaan we heel snel van aardgas over naar groen gas", zegt ook directeur Eddy Veenstra van RENDO over de proef in Ansen."

Volgens de RENDO-directeur liggen er op het platteland andere oplossingen voor de hand dan in steden om tot een duurzame energievoorziening te komen. "We moeten verschillende wegen naar Rome bewandelen. Sommige huizen worden elektrisch, in steden komen warmtenetten. Maar wij hier in het uitgestrekte landelijke gebied kunnen de aardgasinfrastructuur perfect gebruiken. En daarmee helpen wij de minister enorm."

Goedkope oplossing
Veenstra is ook goed te spreken over het convenant met De Wolden. "Als het ons lukt om alleen nog maar groen gas te transporteren, dan betekent dat dat we aan onze klimaatdoelstellingen een enorme bijdrage leveren. Maar het betekent ook dat het voor de inwoners een hele goedkope oplossing is. Je kunt je cv-ketel en radiatoren houden en het huis blijft mooi verwarmd."

In de komende jaren verwacht Veenstra dat er meer en ook grotere installaties zoals die in Ansen komen. "We willen ze in ons hele werkgebied graag plaatsen op wijk- en dorpsniveau. En daarnaast heb je nog het opwekken van groen gas bij afvalverwerker ATTERO in Wijster."

Het convenant tussen de gemeente en RENDO moet de komende twee jaar verder uitgewerkt worden tot een tijdspad. Daarin staat dan wanneer wijken en dorpen worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan.
Deel dit artikel: