Natuurorganisaties doen voorzet voor gebied Matsloot-Westpoort

Gedeputeerde Henk Brink bij het gepresenteerde plan van de natuurorganisaties.
Gedeputeerde Henk Brink bij het gepresenteerde plan van de natuurorganisaties. © RTV Drenthe / Nanda Felix
Vijftien natuurorganisaties uit Drenthe en Groningen hebben vanmiddag hun visie gepresenteerd over het gebied Matsloot-Westpoort. Ze willen een wildgroei aan kleine projecten aan de noordkant van De Onlanden voorkomen.
Met de visie geven de organisaties een voorzet aan de provincies Drenthe en Groningen, en de vier betrokken gemeenten. Er wordt gepleit voor een groene gebiedsontwikkeling met ruimte voor natuur.

Grote opgave

"In het gebied moet rekening worden gehouden met uitbreiding vanuit de stad Groningen, de verkoop van grond door suikerfabriek Cosun, de mogelijkheid van een zonnepark, een elektriciteitsnetwerk en waterberging", zegt Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Daarmee schetst hij direct de grote opgave in het gebied.
De ligging van het gebied, tussen De Onlanden en de A7, maakt het niet per se eenvoudiger om tot een goede visie te komen. "Het is een soort niemandsland", zegt Hoekstra. "Aan de ene kant maakt dat het lastig, aan de andere kant een uitdaging. We willen gaan voor een goede samenwerking met overheden in dit gebied. Als natuurorganisaties hebben we daar ervaring mee en zien we kansen liggen. Dit is vanuit ons een open uitnodiging om verder aan de slag te gaan."

Zonnepark

De aanzet voor het maken van de gebiedsvisie kwam toen belanghebbende partijen in en om De Onlanden werden geconfronteerd met een plan voor een zonnepark. PowerField BV wil een park aanleggen op gekochte grond van een boer.
"Herman Sips van Natuurbelang De Onlanden benaderde mij toen om een visie te schrijven", zegt Hoekstra. "We wilden een plan maken voor het hele gebied. We willen een aantal belangen aan elkaar koppelen hier, op basis van een ruimtelijke visie. We willen niet dat iedereen z'n eigen ding gaat doen in het gebied en daarbij aparte besluiten maakt. Dat zou zonde zijn, want hier liggen veel kwaliteiten. Die kun je beter koppelen."

Beken verbinden

In totaal zijn vijftien organisaties bereid gevonden mee te werken aan de visie. Sips legt uit dat er meer opgaven in het gebied liggen. Zo is er de waterberging in De Onlanden die er al jaren voor zorgt dat Groningen de voeten droog houdt. "Maar dit is ook een kruispunt voor bekensystemen", spreekt Sips. "Het Drentse beeksysteem en de verbinding van De Onlanden met het Reitdiepsysteem, Het Lauwersmeer en de Waddenzee."
De verbinding hiervan moet zorgen voor een verbetering van de ecologie in het gehele gebied. Verder pleiten de organisaties voor een geluidswal met zonnepanelen bij de A7, zodat de geluidshinder in het gebied voor dier en mens afneemt.
Ik heb vandaag oplossingen gezien waarmee we een dubbelslag of misschien zelfs een driedubbelslag kunnen maken.
Gedeputeerde Henk Brink

Overgangszone tussen stad en natuur

De organisaties pleiten ervoor om het oostelijke gebied bij Matsloot te gebruiken voor een soort 'overgangszone' tussen stedelijk gebied en robuuste natuur. Er wordt gedacht aan natuurinclusieve landbouw en misschien zelfs een ganzenfoerageergebied.
Suikerfabriek Cosun wil de grond hier echter ophogen voor bietengrond. Een plan dat door de natuurorganisaties met weinig enthousiasme wordt begroet, aangezien het volgens hen de waterberging niet ten goede komt. Vandaar dat Sips ervoor pleit verder te kijken dan alleen de gronden pal naast de suikerfabriek.

Visie vanuit een hoogwerker

Zowel Sips als Hoekstra benadrukken dat de visie niet in beton gegoten is. "We reiken ingrediënten aan voor een goed plan", spreekt Sips. "Daarbij is een visie vanuit een hoogwerker belangrijk. Van bovenaf het hele gebied in ogenschouw nemen en niet allemaal aparte dingen doen. We moeten het hier niet laten verrommelen!"
Gedeputeerde Henk Brink is namens de provincie Drenthe aanwezig bij de presentatie van de natuurorganisaties. Hij is enthousiast over de presentatie. "Hier komt veel bij elkaar. Het is mooi dat we met belanghebbende organisaties, provincies en gemeenten samen om tafel zitten."
"Ik heb vandaag oplossingen gezien waarmee we een dubbelslag of misschien zelfs een driedubbelslag kunnen maken", aldus Brink. "Maar niet alles is alleen afhankelijk van ons. Er zijn veel partijen die betrokken zijn bij dit gebied. We moeten met z'n allen boven dit gebied gaan staan en hier een visie op los laten. Maar hier liggen zeker kansen."
Natuurorganisaties presenteren visie Matsloot-Westpoort

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl