Plaatselijk Belang Een is blij met steun vanuit gemeente in strijd met Instituut Mijnbouwschade Groningen

Gasopslag Langelo in 2021
De gasopslag bij Langelo. © Mathijs Renkema / RTV Drenthe
Als het aan de gemeenteraad van Noordenveld ligt, biedt de gemeente ambtelijke steun aan inwoners die naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stappen. De Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een, ontstaan uit Plaatselijk Belang Een, is blij met de ondersteuning vanuit de lokale overheid. Dat zegt Wisse Hummel, voorzitter van Plaatselijk Belang.
"We constateren dat er te veel niet goed gaat bij het IMG", zegt hij. "We proberen zoveel mogelijk inwoners te helpen die schade hebben vanwege de gasopslag bij Norg, maar inmiddels zijn we er wel achter dat dit het vrijwilligerswerk overstijgt."

'Iedereen moet geholpen worden'

Vrijwilligers kaartten de grote druk op hun organisatie aan bij een klankbordgroep van de gemeenteraad van Noordenveld. De klankbordgroep wil nu dat de gemeente haar inwoners gaat helpen bij het ageren tegen het IMG. Een voorstel hiervoor werd unaniem aangenomen.
Dit stemt Hummel hoopvol. "Daar zijn we zeer blij mee, want we kunnen niet verstek laten gaan. Iedereen moet geholpen worden."

Gemeente als vraagbaak

De Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een mag meedenken over de invulling van die ambtelijke steun, zegt Hummel. "Er zou dan een profielschets worden opgesteld waarin de verwachtingen en taken vanuit de gemeente staan beschreven."
De gemeente Noordenveld zou dan onder meer een rol als vraagbaak krijgen. "Voor de hele gemeente", verduidelijkt Hummel. "Want wat in Een speelt, speelt in heel Noordenveld."
Volgens Hummel is het eigenlijk triest dat de gemeente straks mede als vraagbaak moet fungeren, terwijl het IMG daar eigenlijk voor in het leven is geroepen. "De mensen hebben geen vertrouwen meer in het IMG."

Second opinion?

Naar aanleiding van een aangenomen motie in de Tweede Kamer, is de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een ook gevraagd om plaats te nemen bij het gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin zou het gaan over de mogelijkheid tot een second opinion op een eerder uitgebracht rapport van de TU Delft, TNO en Deltares. Uit deze rapporten trekt IMG zelf de stellige conclusie dat er geen verband kan zijn tussen mijnbouwactiviteit van de gasopslag en schades aan huizen.
"We willen dat een andere expert hier nog eens opnieuw naar gaat kijken", zegt Hummel. Op 8 december staat er ook nog een gesprek gepland van de tijdelijke werkgroep uit Een met Bas Kortmann, bestuursvoorzitter van het IMG.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.