Asser politiek eist steviger aanpak van laaggeletterdheid

Bladeren in de boeken in de bibliotheek zit er voorlopig niet meer in
De fracties maken zich vooral ernstig zorgen over het percentage 15-jarigen, dat voor leesvaardigheid 'onvoldoende geletterd' scoort © RTV Drenthe / Teun van der Velden
Assen moet samen met onderwijsorganisaties de aanpak van laaggeletterdheid een stevige boost geven met 50.000 euro extra, vooral omdat het aantal laaggeletterde jongeren toeneemt. Die opdracht krijgt het college van burgemeester en wethouders in een motie van PvdA, VVD, Stadspartij PLOP, GroenLinks en SP.
De motie werd vanavond bijna door alle partijen in de raad gesteund, behalve door ChristenUnie en D66. Die vinden dat het onderwijs een tandje bij moet zetten, om te voorkomen dat de jeugd lees- en taalachterstanden oploopt. Want dat is juist hun taak.
Assen telt 9000 mensen die laaggeletterd zijn, en meer dan 10.000 Assenaren die niet digitaal vaardig zijn. Om de groei van het aantal laaggeletterden te kunnen stoppen moeten er per jaar minimaal 300 laaggeletterden bereikt en geschoold worden, vinden de partijen.

Zorgen over jongeren

De fracties maken zich vooral ernstig zorgen over het percentage 15-jarigen, dat voor leesvaardigheid 'onvoldoende geletterd' scoort. Dat is vorig jaar gestegen naar 24 procent. Landelijk onderzoek van de onderwijsinspectie laat zien dat een kwart van de leerlingen van groep 8 de basisschool verlaat met een leesachterstand van twee jaar of meer.
PvdA, hierin gesteund door VVD, Stadspartij PLOP, GroenLinks en SP, noemt dat zeer verontrustend en wil dat de gemeente samen met onderwijsinstellingen, bibliotheek en andere partijen een plan van aanpak opstelt om leerachterstanden en laaggeletterdheid in en buiten de klas te bestrijden en te voorkomen. De onderwijsinstellingen worden hierin ondersteund met 50.000 euro.

Onaanvaardbaar

Volgens de partijen gaat de gemeente weliswaar niet over de inhoud van het onderwijs, maar wel over onderwijsachterstanden, jeugdhulp, en over meedoen en gelijke kansen voor iedereen. "Wij vinden het onaanvaardbaar dat leerlingen laaggeletterd van school komen, van zowel het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs. Speerpunt van het beleid moet daarom zijn het voorkomen van leerachterstanden en laaggeletterdheid bij kinderen en jongeren", aldus de partijen. Voor half februari moet er een plan bij de raad liggen.
Wethouder Bob Bergsma (D66) voelt weinig voor de vernieuwde opdracht, omdat de gemeenteraad nog geen anderhalf jaar geleden volledig instemde met een aangepast plan van aanpak tegen laaggeletterdheid. In 2017 was de doelstelling eerst nog om het aantal laaggeletterden in Assen met 150 per jaar te verminderen. Maar dat aantal werd met een raadsbesluit in juni vorig jaar naar beneden bijgesteld naar 100 deelnemers, omdat het getal van 150 niet haalbaar bleek. Maar als gevolg van de coronapandemie is het streefgetal van 100 het afgelopen jaar ook niet gelukt, zo moest Bergsma erkennen.

'Niet makkelijker door corona'

Volgend jaar zou het streefgetal ook weer 100 zijn. Maar een raadsmeerderheid vindt dit, vooral vanwege de alarmerende cijfers onder de jeugd, onder de maat, en wil dit naar 300 hebben. Wethouder Bergsma wilde koers houden met het huidige plan. "We zijn druk bezig met uitvoering, in samenwerking met onderwijsinstellingen. Nu weer de boel wijzigen, terwijl we ook nog met een coronapandemie zitten, maakt de boel er niet makkelijker op."
Maar wethouder Bergsma kan weinig anders dan toch komend jaar zo snel mogelijk met een nieuwe aanpak te komen, want met 7 stemmen tegen, en 25 vóór is een ruime raadsmeerderheid voor de extra impuls.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl