Provincie trekt opnieuw geld uit voor 'groenere' melkveehouders

Drentse melkveehouders die willen verduurzamen maken opnieuw kans op financiële steun van de provincie. Vorig jaar had Drenthe de primeur toen de provincie geld beschikbaar stelde aan ongeveer vijftig boeren. Dit jaar is er geld voor nog eens tweehonderd melkveehouders.
Het zogeheten duurzaamheidsplan komt voort uit het samenwerkingsverband 'Duurzame Melkveehouderij Drenthe' van de provincie Drenthe, natuurorganisaties, LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Provinciale Staten hebben vijf miljoen euro beschikbaar gesteld.

Plan maken
De steun aan melkveehouders die 'groener' willen boeren bestaat niet alleen uit geld. Ze worden ook geholpen met het maken van een duurzaamheidsplan voor hun bedrijf. Het geld krijgen ze als ze daarna hun plannen gaan uitvoeren.


"Met het plan op maat heeft straks ruim een kwart van de melkveehouders in Drenthe inzicht in de eigen bedrijfsvoering", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. "Ze krijgen concrete handvatten om aan de slag te gaan met het optimaliseren van kringloop, grondgebruik, waterbeheer, duurzame energie en biodiversiteit. Dit is goed voor de ondernemer zelf en voor de omgeving."

Ook geld voor jonge boeren
En er is nog meer goed nieuws voor boeren, want ook het kabinet komt met geld over de brug. Het trekt 75 miljoen euro uit om jonge boeren te helpen die een agrarisch bedrijf willen beginnen of overnemen.

Ook hier speelt duurzaamheid een rol, want een jonge boer die voor de regeling in aanmerking wil komen, moet wel investeren in innovatie of duurzaamheid. Hij moet in zijn plannen laten zien dat hij bijvoorbeeld werk maakt van kringlooplandbouw, dierenwelzijn en het tegengaan van klimaatverandering.

Voedselproductie garanderen 
De regering hoopt ervoor te zorgen dat de voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft, schrijft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.
Meer over dit onderwerp:
landbouw melkveehouders boeren duurzaam economie
Deel dit artikel: